Szpital Miejski. Od umowy do budowy i modernizacji

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Dziś w Urzędzie Miejskim, z udziałem Gustawa Marka Brzezina marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga oraz Mirosława Gorbaczewskiego dyrektora Szpitala Miejskiego, podpisana została umowa na rozbudowę i modernizację Szpitala. Dzięki temu placówka zdecydowanie podniesie jakość świadczonych usług medycznych.

 

Umowę podpisali wspólnie Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa oraz Mirosław Gorbaczewski dyrektor Szpitala Miejskiego. Miasto Elbląg przygotowało projekt, który zdobył dofinansowanie unijne i zabezpieczyło wkład własny.

- Możemy podpisać umowę, która po wiadukcie jest najwyższą kwotowo i oczekiwaną inwestycją. Kiedy podejmowaliśmy temat zmian w Szpitalu Miejskim mówiliśmy o tym, by ten Szpital modernizować, budować nowe sale operacyjne i wreszcie stworzyć jedną dużą, połączoną placówkę, która umożliwi staranie się o środki finansowe i podniesienie referencyjności - mówił na wstępie prezydent Wróblewski

- Dziś stan techniczny Szpitala jest daleki od tego co byśmy chcieli, dlatego samorząd zabezpieczył wkład własny, by w ciągu kilku lat powstał szpital o dobrych standardach i dobrze wyposażony, dla elblążan i naszego regionu. Chcę Panu marszałkowi serdecznie podziękować, to kolejna umowa którą możemy realizować dla elblążan. Dziękuję za tą dobrą współpracę - dodał prezydent Wróblewski

- To święto dla elblążan, 33 miliony złotych dofinansowania, to najwięcej środków przekazywanych na projekt medyczny w naszym regionie. To efekt dobrego przygotowania miasta. Są środki unijne zarezerwowane w tzw. ZIT-ach bis, ale żeby je otrzymać potrzebne było wyłonienie całego obszaru funkcjonalnego, współpraca z wójtami, burmistrzami i starostami. Owocuje też opracowanie strategii dla tego obszaru - podkreślał marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Gratuluję dyrektorowi, pracownikom całego kompleksu Szpitala i tym którzy napisali wniosek. Od teraz zaczyna się nowa era Szpitala - dodał marszałek

Zobacz relację wideo z podpisania umowy:

 Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu”

Źródło dofinansowania: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

Wnioskodawca: Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość projektu: 39.470.519,12 PLN
Pozyskana dotacja z EFRR: 32.919.212,92 PLN

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Elblągu i na terenie Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Przedmiotem projektu jest:
1. Budowa Bloku operacyjnego

2. Modernizacja:

  • Oddziału Chirurgii Dziecięcej
  • Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  • Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem Neonatologicznym
  • Oddziału Otolaryngologicznego
  • Oddziału Pediatrycznego - Dzieci Starsze i Młodsze
  • Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Pododdziału Chirurgii Ręki
  • Oddziału Okulistycznego
  • Oddziału Rehabilitacyjnego z pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  • Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej        

Powierzchnia użytkowa bloku operacyjnego wyniesie ok. 2 266 m2 (5 sal operacyjnych). Planowana powierzchnia zmodernizowanych oddziałów ok. 7 488 m2.

Przewiduje się wyposażenie 3 sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny oraz przeniesienie istniejącego sprzętu z sal operacyjnych będących obecnie w użytkowaniu. W ramach rozbudowy obiektu przewiduje się również centralną sterylizatornię. Projektowany blok operacyjny połączony będzie z budynkiem głównym szpitala 3-poziomowym łącznikiem z 2 windami szpitalnymi.

Został wyłoniony Inżynier Kontraktu, który przeanalizował dokumentację techniczną. Obecnie trwają prace zespołu nad przygotowaniem przetargu na roboty budowlane i dostawy.

Termin realizacji projektu: lata 2017-2020

wizualizacja

wizualizacja - wizualizacja

wizualizacja

wizualizacja - wizualizacja

wizualizacja

wizualizacja - wizualizacja

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy