Wiadukt. Rusza wyczekiwana inwestycja

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Rusza budowa wiaduktu i dróg dojazdowych łączących dzielnicę Zatorze z centrum miasta. Umowę w tej sprawie podpisali dziś Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz przedstawiciele konsorcjum gdyńskich firm, które wygrały przetarg, MTM S.A. oraz VISTAL. To inwestycja, która poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami rozdzielonymi torami kolejowymi.

- To jedna z najdłużej wyczekiwanych przez elblążan inwestycji. Potrzeba jej zrealizowania pojawiła się już w strategi z 1996 roku. Od dawna mieszkańcy pytali, kiedy uciążliwy problem połączenia Zatorza z centrum miasta zostanie rozwiązany. Dziś już nie mówimy o tej inwestycji, ale przystępujemy do jej realizacji - podkreślił z zadowoleniem prezydent Wróblewski - 14 lipca podpisana została już umowa na inżyniera kontraktu. Mamy więc wszystkie stosowne umowy do zrealizowania tego zadania - dodał prezydent

W podpisywaniu umowy ze strony Konsorcjum uczestniczyli, Marek Ignatowski prezes zarządu MTM S.A. i Ryszard Zaremba wiceprezes firmy, obecni byli również Maciej Michalski kierownik budowy oraz Marek Kuna z Departamentu Zarząd Dróg UM.

- Dla nas jest to inwestycja średniej wielkości, realizowaliśmy już zadania powyżej 100 mln zł. Na pewno wyzwaniem będzie sam teren i jego uwarunkowania gruntowe. Nie przewidujemy jednak większych trudności, również w zakresie budowy samego obiektu mostowego, który realizuje doświadczona firma VISTAL - mówił Marek Ignatowski prezes zarządu firmy MTM S.A.

Szczegółowe informacje nt. całości inwestycji

Nazwa zadania: "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"

Zadanie realizować będzie konsorcjum firm:
Lider: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 35, 81-061 Gdynia
Partner: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 40, 81-061 Gdynia
Partner: Vistal Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia
reprezentowane przez:   Marka Ignatowskiego, Prezesa Zarządu MTM S.A.  i  Ryszarda Zarembe, Wiceprezesa Zarządu MTM S.A.

Zakres umowy
1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli

Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, składa się m.in.
1) przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2046 N – ciąg ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z robotami geotechnicznymi wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nasypami,
2) budowa dwóch łącznic Ł1 i Ł2 wraz z mini rondem na połączeniu ulicy Lotniczej z odcinkiem tej ulicy stanowiącym dojazd do dworca kolejowego i autobusowego,
3) przebudowa skrzyżowania ulicy Lotniczej - Skrzydlatej - Kilińskiego,
4) przebudowa odcinka drogi – ul. Fredry z przebudową skrzyżowania z odcinkiem ul. Lotniczej na przedłużeniu ul. Fredry oraz budowa łącznika pomiędzy tym skrzyżowaniem do skrzyżowania ulicy Skrzydlatej i Lotniczej,
5) budowa wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej – WD-2,
6) budowa wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Ł1 wiodącej w kierunku dworca - WD-1,
7) budowa przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2 – PP-3,
8) budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych i rozbudowanych ulic,
9) budowa murów oporowych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową
10) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania i zrzutem do rzeki Kumieli,
11) budowa kanałów technologicznych,
12) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
13) przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lotniczej z Al. Grunwaldzką,
14) przebudowa istniejącego uzbrojenia wraz z usunięciem kolizji
15) przebudowa zjazdów, miejsc postojowych,
16) budowa zatok autobusowych,
17) wycinka drzew kolidujących z budową, wykonanie nasadzeń, wykonanie zieleni,
18) rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją,
19) wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu
20) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dotyczących realizowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Koszt:  34 974 089,46 zł brutto, w tym:
za budowę wiaduktu kwota netto: 6 167 995,90 zł
za budowę dróg dojazdowych kwota netto: 22 112 262,51 zł
za przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej kwota netto: 153 960,66 zł

Pozyskane dofinansowanie:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” Dofinansowanie: 12 248 655,37 zł
  • Rezerwa subwencji ogólnej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: „Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej” Dofinansowanie – 2 753 900,00 zł

Termin zakończenia realizacji robót: 30.09.2018 r.  

  • 14 lipca br. została również podpisana umowa z francuską firmą SAFEGE S.A.S z siedzibą w Nanterre, na Inżyniera Kontraktu dla tego przedsięwzięcia. Kwota - 868 257,00 zł brutto
  • Aktualnie trwają roboty związane z usuwaniem kolizji z sieciami wod-kan i c.o., które wykonywane są przez EPWiK i EPEC.

Zadania powiązane:
1. Nowa droga dojazdowa do terenów PKP (od ulicy Lotniczej na terenie byłej jednostki wojskowej) w związku z likwidacją istniejącego dojazdu do stacji zwiadowczej przy istniejącym przejeździe kolejowym. Zakończyła się procedura przetargowa - Prezydent podpisał wybór wykonawcy na roboty budowlane – realizacja październik 2017.

2. Przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka – Mickiewicza Otwarto oferty na Inżyniera Budowy. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy i badanie oferty. W dniu 26.07 br. wyznaczony był termin na otwarcie ofert na wykonawcę robót budowlanych. Nie wpłynęła żadna oferta. Powtarzamy postępowanie przetargowe.

3. Tunel dla pieszych i rowerzystów pod linią PKP w istniejącym śladzie ul. Lotniczej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem do końca października 2017.

ZOBACZ RELACJĘ Z PODPISANIA UMOWY:ZOBACZ WIZUALIZACJĘ WIADUKTU:

 podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy