Ul.Płk.Dąbka - roboty bitumiczne w sobotę i niedzielę

znak

Biorąc pod uwagę ostatnie prognozy pogody Departament Zarząd Dróg UM informuje, że roboty związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na ul. Płk. Dąbka wykonane zostaną w najbliższą sobotę i niedzielę (29-30 lipca).

Plan robót

Sobota (29.07): układanie nawierzchni bitumicznej na jezdni zachodniej (po stronie nowego budynku Sądu) na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Brzozowej. Na przedmiotowym odcinku ruch po tej jezdni będzie się odbywał naprzemiennie, jednym pasem ruchu.

Niedziela (30.07): roboty bitumiczne na jezdni wschodniej od ul. Królewieckiej do Al. Piłsudskiego. W związku z powyższym jezdnia ta wyłączona zostanie z ruchu. Ruch na tym odcinku w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni zachodniej. W okresie wyłączenia dla ruchu odcinka jezdni wschodniej dojazd do ulic Cichej i Uroczej odbywać się będzie ulicami Królewiecką – Pionierską – Żeglarską lub Królewiecką - Owocową – Żeglarską, natomiast do ul. Pionierskiej od ul. Królewieckiej.