Ulica Studzienna od dziś przejezdna

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że dziś (21 lipca), w godzinach popołudniowych udostępniona zostanie dla ruchu pojazdów ulica Studzienna. Jednocześnie informujemy, że do końca tego tygodnia trwały będą nadal prace drogowe na tej ulicy.