Sondaż. Jaka trasa po wybudowaniu torowiska?

zkm

zkm - zkm

W związku z budową nowego torowiska w ciągu ulic 12 Lutego i gen. S. Grota – Roweckiego, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu przygotował 3 warianty zmian w elbląskiej komunikacji miejskiej, związanych z realizacją tej inwestycji.

W sondażu można wziąć udział poprzez stronę internetową www.zkm.elblag.com.pl, a także poprzez papierowy arkusz, dostępny w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2.

Co ważne - każdy z przedstawionych wariantów stanowi określoną całość. Cechą wspólną każdego z wariantów jest przetrasowanie linii nr 4 na nowy odcinek torowiska w ul. 12 Lutego i Grota – Roweckiego. Linia ta stanie się swoistym „kręgosłupem komunikacyjnym” zapewniając szybsze połączenie północ – centrum - południe, nabierając  tym samym jeszcze większego znaczenia dla pasażerów.

Wariant nr 1: MAPA WARIANTU nr 1
• przetrasowanie linii tramwajowych nr 4 i 5 w ul. 12 Lutego i Grota - Roweckiego;
• zmiana trasy linii nr 9, po okrężnej trasie:
Odrodzenia (pętla)– Dąbka – Piłsudskiego – Królewiecka – Szymanowskiego – Moniuszki – Królewiecka – Piłsudskiego – Dąbka – Odrodzenia (pętla)
• zmiana trasy linii nr 12 (oba kierunki): od al. Piłsudskiego przez ul. Dąbka, Teatralną (reszta trasy bez zmian).
• zmiana trasy linii nr 14 (oba kierunki) : od ul. Dąbka do al. Odrodzenia (zamiast do Ogólnej) i na wybranych kursach obsługa Elbląskiego Parku Technologicznego;
Wariant nr 1 – zalety:
• utworzenie nowego, szybkiego połączenia północ – centrum – południe miasta;
• duża częstotliwość kursowania tramwajów w ul. 12 Lutego i Grota – Roweckiego;
• ułatwienie dojazdu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” – linia nr 9;
Wariant nr 1 – wady:
• znaczne zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych (nr 9, 12, 14);
• brak bezpośredniego połączenia tramwajowego ul. Dąbka z pl. Słowiańskim, a przetrasowanie linii nr 12 nie gwarantuje pełnego zaspokojenia potrzeb przewozowych (szczególnie w godzinach porannych);
• konieczność całkowitego przebudowania rozkładów jazdy linii nr 14  – obecny rozkład linii jest dobrze dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców;

Wariant nr 2 (wersja A i B): MAPA WARIANTU nr 2A   MAPA WARIANTU nr 2B
• przetrasowanie linii tramwajowej nr 4 w ul. 12 Lutego i Grota - Roweckiego;
• zmiana trasy linii nr 9, po okrężnej trasie:
Odrodzenia (pętla)– Dąbka – Piłsudskiego – Królewiecka – Szymanowskiego – Moniuszki – Królewiecka – Piłsudskiego – Dąbka – Odrodzenia (pętla)
• zmiana trasy linii nr 14 (oba kierunki) : od ul. Dąbka do al. Odrodzenia (zamiast do Ogólnej);
• wydłużenie, na wybranych kursach trasy linii nr 17 (wariant 2A) lub, jako alternatywy, linii nr 8 (wariant 2B) i obsługa Elbląskiego Parku Technologicznego;
Wariant nr 2 - zalety:
• utworzenie nowego, szybkiego połączenia północ – centrum – południe miasta;
• pozostawienie bezpośredniego połączenia linią tramwajową (linia nr 5) ul. Dąbka z pl. Słowiańskim;
• ułatwienie dojazdu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” – linia nr 9;
Wariant nr 2 – wady:
• konieczność całkowitego przebudowania rozkładów jazdy linii nr 17 lub, jako alternatywy,  linii nr 8;
• trasa linii nr 17 nie spełnia wszystkich postulatów osób dojeżdżających na Modrzewinę (preferowane centrum miasta); alternatywna linia - nr 8 - pełni ważną rolę w obsłudze innych rejonów miasta (m.in. Zatorze);
• konieczność całkowitego przebudowania rozkładów jazdy linii nr 14 – obecny rozkład linii jest dobrze dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców;

Wariant nr 3: MAPA WARIANTU nr 3
• przetrasowanie linii tramwajowej nr 4 w ul. 12 Lutego i Grota - Roweckiego;
• zmiany w funkcjonowaniu linii nr 9 :
o w dzień roboczy tylko obsługa EPT w godzinach szczytu - 5 kursów w obu kierunkach;
o w soboty i w niedziele poprawi skomunikowanie al. Odrodzenia w godz. od 9 do 16 (trasa do i z pętli Odrodzenia);
• Wydłużenie (na wszystkich kursach w kierunku Odrodzenia) trasy linii nr 13 przez ul. Moniuszki (CRW „Dolinka”) i Królewiecką (reszta trasy na tym kierunku - bez zmian);
Wariant nr 3 – zalety:
• utworzenie nowego, szybkiego połączenia północ – centrum – południe miasta;
• pozostawienie bezpośredniego połączenia linią tramwajową (linia nr 5) ul. Dąbka z pl. Słowiańskim;
• stosunkowo niewielka ingerencja w obecnie istniejący układ linii;
Wariant nr 3 – wady:
• tylko częściowa obsługa CRW „Dolinka”

Po zakończeniu budowy nowego torowiska w ul. 12 Lutego i gen. S. Grota – Roweckiego, które zgodnie z przyjętym harmonogramem jest planowane na koniec września 2017, ZKM w Elblągu wprowadzi jeden z rozważanych wariantów.