Warszawska, Orla, Odrodzenia wkrótce weekendowo odnowione

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Kolejne elbląskie ulice, Warszawska, Orla  i Odrodzenia, odnowione zostaną w ramach weekendowych remontów dróg. Umowę w tej sprawie podpisali dziś Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz przedstawiciel wykonawcy, Piotr Kęsikowski Dyrektor Regionu SKANSKA S.A. W podpisaniu dokumentu uczestniczyli również Daniel Krystkiewicz Dyrektor Projektu z firmy SKANSKA oraz Krystian Kozakiewicz z Departamentu Zarząd Dróg UM.

- Podpisujemy kolejną umowę na weekendowe remonty dróg. Takie naprawy zapowiadałem na początku swojej kadencji, bo to dobre rozwiązanie i krótki czas realizacji. Przypomnę, że pomysł tego typu remontów wziął się ze współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów - mówił na początku prezydent Wróblewski - Gratuluję firmie, która wygrała przetarg. Jest ona doświadczona w tego typu pracach, również w naszym mieście, dlatego mam nadzieję, że remonty będą przebiegały sprawnie i nie będą uciążliwe dla kierowców - podkreślił prezydent

- To kolejna nasza realizacja w Elblągu, lubimy weekendową formę naprawy dróg, ponieważ pozwala ona nam dobrze rozplanować prace. Do tego typu remontów podchodzimy kompleksowo, ważny jest dobór właściwej technologii i mieszanek, który zagwarantuje dobrą jakość nawierzchni. To będą mieszanki spełniające najwyższe standardy w Polsce, z trwałością minimum osiem lat, bo nie wszystkich stać by robić byle jak - wskazywał Piotr Kęsikowski Dyrektor Regionu SKANSKA S.A.

- Być może pamiętają jeszcze Państwo samochody ze specjalnymi urządzeniami, które przemierzały nasze miasto badając podłoże i nośność poszczególnych dróg. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, które z nich mają wystarczającą nośność i można wyremontować jej bez kosztownej podbudowy. Przebadane ulice z odpowiednią nośnością i podłoże będziemy mogli remontować właśnie weekendowo, ale na to potrzeba pokrycia finansowego. Miasto będzie się starało znaleźć na ten cel zwiększyć środki - zadeklarował prezydent

Wartość umowy to 1.777 329 zł brutto. Od momentu przekazania terenu budowy, wykonawca będzie miał 90 dni na wykonanie zadania.W ramach umowy odnowione zostaną następujące odcinki dróg:

ul. Warszawska, od ul. Orlej do ul. Wyszyńskiego (742 metry)
ul. Orla, od ul. Grochowskiej do ul. Warszawskiej (255 metrów)
al. Odrodzenia, od ul. Wiejskiej do zjazdu do Biedronki (421 metrów)

Weekendowe remonty dróg - jak to się robi?
Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjęte mieszanki mineralno-asfaltowe dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, ich szczegółowe parametry techniczne oraz wymagania zostały zaprojektowane w oparciu o opracowanie pn. "Diagnostyka stanu technicznego dróg publicznych w Elblągu” wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Opis technologii weekendowych remontów dróg:

1. Przed rozpoczęciem robót - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kołowego i poza godzinami szczytowego natężenia ruchu – szczytu porannego i popołudniowego tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstępnego profilu (spadków podłużnych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbędną regulację wysokościową krawężników i regulację studzienek, wpustów, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wiążącej.

2. W piątek od godzin wieczornych zamykany jest dla ruchu kołowego odnawiany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych i wykonywane jest:

  • oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie ubytków i ułożenie siatki przeciwspękaniowej.

3. W sobotę od godzin porannych wykonywane jest:

  • układanie warstwy wiążącej/wyrównawczej,
  • skropienie emulsją asfaltową,
  • regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy ścieralnej.

4. W niedzielę od godzin porannych wykonywane jest:

  • układanie warstwy ścieralnej (za zgodą Zamawiającego może być wykonane w kolejny weekend)
  • niezbędne przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc postojowych.

5. W poniedziałek rano musi nastąpić otwarcie odcinka jezdni do ruchu.

6. Po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni Wykonawca wykona prace w zakresie:

  •  przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów,
  • odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego,
  • roboty wykończeniowe i porządkowe.

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy