Święto 16 Batalionu Dowodzenia i Festyn Mundurowy

flagi - Polski i NATO

flagi - Polski i NATO - flagi - Polski i NATO

Witold Wróblewski prezydent Elbląga wziął dziś udział w święcie 16 Batalionu Dowodzenia, które odbyło się na placu apelowym Batalionu. Święto połączone zostało z festynem służb mundurowych działających na terenie Elbląga.

Gospodarzem uroczystości był płk Andrzej Duda, dowódca 16 Batalionu Dowodzenia, w uroczystości wziął również udział płk Robert Orłowski, Szef Sztabu formującej się Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód, której siedzibą jest Elbląg. Warto przypomnieć, że Święto odbywa się z okazji rocznicy powstania 16 Batalionu Dowodzenia, w tym roku mijają 22 lata od czasu osiągnięcia gotowości, a samo formowanie Batalionu rozpoczęło się w 1993 roku.

Z okazji Święta wyróżniający się żołnierze otrzymali odznaczenia, ryngrafy, wyróżnienia, złote, srebrne, brązowe medale za zasługi dla obronności kraju, urlopy nagrodowe, pochwały i list gratulacyjne. Pamiątkowe wyróżnienia otrzymali również przedstawiciele lokalnej społeczności i instytucje działające na terenie Elbląga wspierające Batalion, w tym Witold Wróblewski prezydent Elbląga. Pułkownik Duda dziękował za wsparcie z zewnątrz i ofiarną służbę w Batalionie, który już od lipca tego roku będzie funkcjonował w Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód.

W przemówieniu skierowanym do mieszkańców płk Andrzej Duda, dowódca 16 Batalionu Dowodzenia - przybliżył historię i tradycję Batalionu, który wywodzi się z 43. Batalionu Łączności. - Nasz Batalion zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu dowodzenia całej Dywizji - mówił płk Duda.

- Działalność Batalionu w naszym mieście łączy się z samorządem. Elblążanie są dumni ze stacjonującego w naszym mieście wojska. Nie było uroczystości rocznicowych, czy patriotycznych, których żołnierze by nie uświetnili. Zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie, a samorząd jest Waszym przyjacielem. Z okazji święta 16 Batalionu Dowodzenia składam Wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia żołnierskiego i gratuluję odznaczeń - mówił prezydent Wróblewski

Po przemówieniach żołnierze zebrani na placu apelowym wykonali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, chwilę później pododdziały przedefilowały przed trybuną honorową kończąc oficjalną część uroczystości.

Następnie dowódca 16 Batalionu Dowodzenia płk Andrzej Duda oraz prezydent Witold Wróblewski przeszli na plac treningowy, gdzie otworzyli Festyn Mundurowy, w którym udział wzięły m.in. elbląska Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna oraz stacjonujące w Elblągu wojsko. Wszystkie służby prezentowały swój sprzęt i umiejętności. 

Święto 16 Batalionu Dowodzenia - Festyn Mundurowy - GALERIA