Przyjechał z Gliwic, by „zarobić” 2 mandaty po 200 zł

nielegalna reklama

7 kwietnia br. w różnych rejonach naszego miasta rozmieszczone zostały na słupach oświetleniowych ogłoszenia informujące o promocyjnej sprzedaży proszków do prania produkcji niemieckiej. Wskazane były miejsca i godziny handlu. Jednymi z pierwszych klientów byli …… strażnicy miejscy.

Handlującym okazał się mieszkaniec Gliwic, który nie posiadał zezwolenia na prowadzenie sprzedaży na terenie należącym do gminy m. Elbląg. Przyznał się również do nielegalnego plakatowania. Za powyższe wykroczenia został ukarany dwoma mandatami karnymi po 200 zł.

Przypominamy, że umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszeń, plakatów, afiszów, apeli, ulotek, napisów lub rysunków jest prawnie zabronione (Art.63a), jak również prowadzenie sprzedaży na terenie należącym do miasta ( Art. 603 Kodeksu wykroczeń) bez wymaganego zezwolenia.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu