Wzmocnieni sprzętem

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu

Dron, lornetka ze stabilizatorem obrazu, defibrylator, mierniki gazów i kamery bezprzewodowe, taki sprzęt zakupiony przez Miasto przekazał dziś prezydent Witold Wróblewski służbom mundurowym działającym na terenie Elbląga.

Sprzęt został zakupiony bezpośrednio przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, stąd w przekazaniu wziął również udział Tomasz Świniarski kierownik Referatu.

- Witam Komendantów służb mundurowych. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do przekazania Wam sprzętu, chcemy również przy tej okazji pokazać nasze ubiegłoroczne wsparcie dla służb działających na terenie miasta. Obecne zakupy, na kwotę ponad 30 tys. zł, poczynione zostały jeszcze z ubiegłorocznego budżetu - mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Szczegółowy wykaz sprzętu zakupionego przez Gminę Miasto Elbląg, który przekazany został dziś służbom mundurowym działającym na terenie Elbląga

- Prezydent zapytał nas czego potrzebujemy. Wskazaliśmy na drona. Prowadzimy dużo akcji, w tym zabezpieczenie imprez masowych, czy akcje poszukiwawcze. Dron przyda się do przeszukiwania konkretnego terenu - mówił Robert Muraszko Komendant Miejski Policji

- Dziękujemy za sprzęt i za to, że sami mogliśmy wskazać jego parametry. W szczególności przyda nam się lornetka ze stabilizacją obrazu. Wykorzystywać będziemy ją na przykład podczas działań na wodzie - wskazywał Arkadiusz Kulik Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu

- Urząd Celny znajduje się na obrzeżach miasta, stąd w razie nagłego wypadku z pewnością może nam się przydać przekazany nam dziś defibrylator. Mam jednak nadzieję, że jak najrzadziej będziemy musieli go używać - podkreślił mł. insp. Mirosław Rogulski naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu

- Mierniki wielogazowe to urządzenie niezwykle przydatne w naszej służbie. Dziękuję za to wsparcie, jak i to udzielane nam w całym 2016 roku, między innymi przy zakupie sprzętu wysokościowego i ubrań strażackich oraz wsparcia finansowego Miasta w zakresie przygotowania dokumentacji na potrzeby budowy naszej strażnicy - mówił Łukasz Kochan Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

Przekazany dziś sprzęt to nie jedyne urządzenia zakupione z budżetu elbląskiego samorządu w 2016 roku. Łącznie na ten cel Gmina Miasto Elbląg przeznaczyła w ubiegłym roku ponad 200 tys. zł., zakupiono:

Komenda Miejska PSP Elbląg
Zakup ubrań strażackich oraz wyposażenia osobistego strażaka a także sprzętu wyposażenia strażackiego wysokościowego  – 56.850,00 zł
Zakup trójnoga ratowniczego – 6.150,00 zł

Z Programu Bezpieczny Elbląg Komenda Miejska Straży Pożarnej otrzymała także 5.000 zł. na materiały i wyposażenie Sali Edukacyjnej OGNIK przy ul. Browarnej, w tym: zestaw znaków bezpieczeństwa, książeczki malowanki dla dzieci pt. „Straż pożarna dzieciom”, zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych ze statywami i efekt świetlny inferno do symulacji płomieni.
                                        

Komenda Miejska Policji
Dofinansowanie dwóch pojazdów w wersji OK. –  55.000,00 zł                                          
Sfinansowanie tzw. służb ponadnormatywnych – 20.000,00 zł                                         
                                                    
Z Programu Bezpieczny Elbląg - wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych, zakup dwóch drukarek laser; kompaktowego aparatu fotograficznego, zakup mobilnego sprzętu nagłośnieniowego; zakup zestawu multimedialnego do realizacji projektów prewencyjnych – 10.700,00 zł                                                  


Placówka Straży Granicznej
Zabezpieczenie przeprowadzenia Festynu Mundurowego dla mieszkańców Elbląga –  3.980,90 zł         
                                                                                                           

Straż Miejska
Z Programu Bezpieczny Elbląg Straż Miejska otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.630 zł. na zakup sprzętu specjalistycznego dla EKO Patrolu (transporter, sieć na ptaki, chwytak na psy, chwytak na koty, zwierzęta leśne i węże, smycz, preparat dezynfekcyjny, rękawice ochronne).

Ochotnicze Straże Pożarne Ratownictwo Wodne Elbląg
Zakup sprzętu nurkowego  - 6.000,00 zł                           


ELWOPR  
                               
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Elbląg  - 6.000,00 zł  

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu