Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym
Narodowy zasób biblioteczny stanowią, w całości lub części, zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie. Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczone są zbiory: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Narodowej w Warszawie, a od tego roku również Biblioteki PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Biblioteki UAM w Poznaniu. Dzięki staraniom władz miasta i dyrektora Jacka Nowińskiego  do tego grona dołączyły również zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej.

- „To bardzo duże wyróżnienie dla naszego miasta. Mamy unikatowe zbiory o szczególnym znaczeniu, które posiadają wartość historyczną, naukową, czy artystyczną. W bibliotece działa pracownia konserwacji zbiorów zabytkowych. To więc docenienie dotychczasowej działalności placówki. To podniesienie prestiżu zarówno Elbląga, jak i biblioteki. Bardzo serdecznie dziękuję Krajowej Radzie Bibliotecznej za pozytywną opinię dla naszego wniosku o wpisanie zabytkowych zbiorów dl narodowego zasobu bibliotecznego” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.


- „Decyzja Rady była w tym wypadku jednomyślna. Jest to bardzo ważny sygnał uznający zbiory 400-letniej biblioteki w Elblągu za jedne z najcenniejszych w kraju. To jednak docenienie nie tylko zasobu, ale także infrastruktury. Byliśmy przekonani, że zbiory będą tu dobrze przechowywane, właściwie już są, a także we właściwy sposób konserwowane.  Biblioteka Elbląska jest pierwszą biblioteką miejską na krótkiej liście, bibliotek, których zbiory zostały wpisane do narodowego zasobu” – podkreślał dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.


- „To ogromna, systematyczna praca w budowanie profesjonalnej biblioteki, która ma charakter naukowy, narodowy, ale, co też niezwykle istotne, to nadal biblioteka, która pilnuje tego, czego powinna – upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Elbląga” – zaznaczył również Piotr Żuchowski, doradca Prezydenta Elbląga.


Ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczone zostały: rękopisy, inkunabuły (spośród których 14 woluminów to jedyne egzemplarze w Polsce) oraz stare druki (XVI-XVIII w.). W sumie 9 022 woluminy, które stanowią nieoceniony materiał do badań – historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu, bibliologicznych, czy oprawoznawczych.


- „Wpisanie do zbiorów narodowych to nie tylko nobilitacja dla naszej biblioteki, ale również odpowiedzialność i obowiązki. Musimy wiedzieć, że w swoich zasobach posiadamy absolutnie bezcenne i unikatowe rzeczy. W razie jakiegokolwiek nieszczęścia musimy być gotowi do szybkiej i sprawnej ewakuacji najcenniejszych zbiorów ponieważ nasi potomni by nam tego nie wybaczyli" – podkreślał Jacek Nowiński dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym

Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym - Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w narodowym zasobie bibliotecznym