Truso - legenda Bałtyku

W budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego otwarta została wystawa pn. "Truso- legenda Bałtyku". W uroczystości udział wzięli: Piotr Żuchowski Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Otwarta ekspozycja prezentuje intrygujący świat Wikingów, których obecność na ziemiach polskich ograniczyła się do leżącej niegdyś w okolicach Elbląga osady Truso. Osada została  odkryta w roku 1981 przez pracownika elbląskiego muzeum, dr Marka Jagodzińskiego, który dziś otrzymał najwyższe odznaczenie resortowe - Medal Gloria Artis za zasługi dla kultury.

- Gdy byłem dzieckiem, słyszałem od ojca fascynujące opowieści o tej legendarnej osadzie.  Przestała ona być mityczna, gdy znalazł się człowiek który swoimi badaniami doprowadził do tego, że dziś możemy powiedzieć "Odnaleźliśmy legendarne miejsce!". Wystawa jest bardzo obrazowa. Zgromadzono tu  konkretne muzealia, konkretne artefakty. Jako mieszkaniec subregionu, jako wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków – dziękuję – mówił podczas dzisiejszego otwarcia wystawy Piotr Żuchowski, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa aranżacja wystawy zachęca do poznania historii Wikingów poprzez ciekawe interaktywne rozwiązania. Częściowa rekonstrukcja łodzi wikińskiej stanowiąca centralny punkt ekspozycji, prezentuje żeglugę, handel i sposoby nawigacji sprzed tysiąca lat. Odtworzone wnętrze chaty przybliża życie codzienne, a typowe wikińskie gry planszowe pozwalają sprawdzić w praktyce codzienne rozrywki Wikingów i poznać ich od innej, nie tylko wojowniczej, strony.

- Otwierana dziś wystawa jest ważnym wydarzeniem kulturalnym w tym roku. Truso to osada symboliczna, ważny temat na przyszłość, na którym będzie można tworzyć produkt turystyczny miasta i okolic. Dziękuję dyrektor Marii Kasprzyckiej i wszystkim pracownikom muzeum za przygotowanie tej ekspozycji– podkreślał Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Prezydent podziękował również Ministrowi za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Muzeum na zorganizowanie wystawy otrzymało grant w wysokości 140 tys. złotych. Wkład własny do projektu zapewnił natomiast elbląski samorząd.