Wieczór z Retrowersją

retrowersja

retrowersja - retrowersja

28 listopada będzie miał miejsce Wieczór z Retrowersją. Spotkanie rozpoczyna się o 17.00 w Krużganku Centrum Sztuki Galeria EL. Wśród gości pojawi się między innymi profesor Maria Lubocka-Hoffmann.

Poniżej informacje dotyczące zagadnienia.

Główne zasady Retrowersji to: zachowanie starego układu urbanistycznego, gabaryty i kształty budynków nawiązujące do historycznej architektury, swobodne i nowoczesne podejście do detali i kolorystyki budynków

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie Elbląga.
Elbląska starówka mogła dziś wyglądać zupełnie inaczej. Gdyby w latach pięćdziesiątych XX wieku poddano ją rekonstrukcji, jak w Warszawie i Gdańsku, pewnie niejeden turysta zachwycałby się teraz jej kamieniczkami, nie zważając na to, czy są autentyczne. Gdyby decyzję o odbudowie podjęto w latach sześćdziesiątych XX wieku, prawdopodobnie w tym miejscu stałoby osiedle bloków mieszkalnych, jak w pobliskim Malborku i Pasłęku.

W Elblągu zachowując dawną tkankę urbanistyczną z ciasno stawianymi kamienicami, swobodnie nawiązującymi charakterem do dawnej zabudowy, odtwarza się miasto z czasów sprzed jego zniszczenia.

W 1945 roku budynki Starego Miasta zostały w większości zniszczone, dlatego przy opracowaniu koncepcji ich odbudowy odwołano się do materiałów zdjęciowych i ikonograficznych. Dzięki temu odtworzono proporcje kamienic, określono wysokość i układ dachów oraz zachowano usługowe funkcje dolnych kondygnacji. Idee konserwatorskie zakładały, by nie dokonywać rekonstrukcji budynków kamienic, ale zbudować nowe na starych fundamentach i w podobnych gabarytach.

Detale elbląskiego Starego Miasta są nowoczesne, często zaskakują i przyciągają uwagę. Tak nietypowych szczytów kamienic czy oryginalnych zdobień okien nie znajdziemy na starych budynkach. Tym między innymi charakteryzuje się postmodernizm, czyli architektoniczny styl drugiej połowy XX wieku, uwielbiający “flirt” z historią. Odbudowa na zasadzie retrowersji miała na celu odtworzenie staromiejskiego klimatu bez rekonstruowania historycznej architektury.