Reformacja w Europie, Reformacja w Elblągu

konferencja

konferencja - konferencja

Witold Wróblewski prezydent Elbląga wziął dziś udział w inauguracji konferencji naukowej w Bibliotece Elbląskiej, pn. "Słowo-wolność-odpowiedzialność-praca" zorganizowanej z okazji 500-lecia Reformacji.

Otwierając konferencję Jacek Nowiński dyrektor Biblioteki Elbląskiej mówił - Reformacja, która ma 500 lat zmieniła historię i naszą chrześcijańską część Europy, wpłynęła też na nasze miasto. Elbląg był miejscem, gdzie kościół reformowany miał w Prusach największy wpływ. Na konferencji witam młodych ludzi, którzy dowiedzą się jak ciekawe efekty może dać samo zachęcenie do dyskusji zgłoszone w odpowiednim czasie i miejscu, tak jak zrobił to Marcin Luter.

Prezydent Wróblewski zwracając się do zebranych mówił natomiast - Okazją do spotkania w tak szacownym gronie są obchody 500-lecia Reformacji, której dorobek i spuściznę podkreślają przy okazji jubileuszu kościoły reformowane w całej Europie. W tytule konferencji zawarte jest też częściowo przesłanie Reformacji, a więc nacisk położony na słowo, wolność człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych oraz etykę pracy. W obrębie kultury zachodniej, chrześcijańskiej Reformacja niosła zmianę, inne spojrzenie na relacje społeczne i stosunki między ludzkie. W naszym mieście nurt Reformacji również przyniósł swój pozytywny oddźwięk. Była to ożywcza myśl przekładająca się na praktykę życia codziennego ówczesnych elblążan. Takiego pozytywnego oddziaływania idei na praktykę i lepsze życie życzymy sobie także dziś.

Do przesłania Reformacji i tematyki konferencji odniósł się także ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - 500-lecie Reformacji jest jubileuszem obchodzonym po raz pierwszy w kontekście ekumenicznym. Mamy dziś inny kontekst, rok temu Papież Franciszek uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Szwecji w luterańskiej katedrze w Lund z okazji 500-lecia Reformacji wspólnie z Martinem Junge, który stoi na czele Światowej Federacji Luteranów. Cieszę się, że również w Elblągu możemy świętować ten jubileusz.

- Słowo, to od niego wszystko się zaczęło, kiedy Marcin Luter w Wittenberdze pokazał 95 tez. To była zachęta do dyskusji. Ogromna siła słów zawarta w tych tezach i poczucie wolności spowodowało, że przeniosło się ono na poszczególne stany, powodując zmiany w ówczesnym kościele. Reformacja niosła również etos pracy, jako postulat na codzień.

- W duchu ekumenizmu pochylmy się nad przeszłością, by budować przyszłość. Chciałbym, aby 500 lat Reformacji, w której są momenty piękne i trudne stało się doświadczeniem ogólnochrześcijańskim.

Przy okazji konferencji prezentowane było wydawnictwo: „Reformacja w zbiorach Biblioteki Elbląskiej”

Więcej o konferencji i prelegentach, tutaj: http://www.elblag.eu/index.php/kultura-38445/11306-slowo-wolnosc-odpowiedzialnosc-praca-reformacja-w-elblagu

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prof. Marcina Hintza.

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja