Promocja książki „Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich”

okładka

okładka - okładka

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zaprasza na spotkanie z dr Grażyną Nawrolską promujące książkę pt. „Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich”, które odbędzie się we wtorek 24 stycznia o godz. 17.00 (sala „U św. Ducha”). Rozmowę poprowadzi prof. dr hab. Witold Świętosławski. Wstęp wolny.

Publikacja poświęcona „archeologii miast” zawiera osiemnaście artykułów, których autorzy przedstawiają wyniki badań archeologicznych prowadzonych w różnych ośrodkach miejskich, (m.in. w Gdańsku, Elblągu, Wrocławiu, Kołobrzegu, Warszawie, Stargardzie, Pucku, Prabutach, Chojnicach, Tucholi i innych). Jednym z prekursorów i współtwórców metody określanej jako „archeologia miast” był Tadeusz Nawrolski, który w latach 1980-1994 kierował wykopaliskami archeologicznymi na elbląskiej starówce. Część z artykułów zawartych w książce w formie referatów została wygłoszona podczas dwudniowego sympozjum zorganizowanego w dwudziestą rocznicę śmierci Tadeusza Nawrolskiego w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (4-5 grudnia 2014 r.). Podczas spotkania o publikacji opowiedzą dr Grażyna Nawrolska i prof. dr hab. Witold Świętosławski.

Witold Świętosławski – archeolog, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów.

Grażyna Nawrolska – archeolog, ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowe Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu. Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Pracowniach Konserwacji Zabytków w Zamościu i Gdańsku i Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Wraz z mężem Tadeuszem Nawrolskim prowadziła prace wykopaliskowe na elbląskiej starówce. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym książek „Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych”, „Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu”. Działa w kilku towarzystwach naukowych. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw archeologii. Popularyzatorka historii Elbląga.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Rozmowy o przeszłości mojego miasta”.