Informator miejski

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Gomółka zamieszkała w Elblągu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Gomółka spełnia kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co może zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań.

Elbląg, 01.10.2012 r.