Ślubowanie klas pierwszych w ZST w Elblągu

ślubowanie

ślubowanie - ślubowanie


10 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbyła się tradycyjna uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

Ta ceremonia  to święto wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców, a uświetnili ją swoją obecnością znamienici goście.

We wrześniu tego roku do szeregów szkolnych wstąpili nowi uczniowie, którzy wybrali kształcenie w zawodach: technik budownictwa i technik architektury krajobrazu z innowacją  pedagogiczną „Budownictwo pasywne w zrównoważonej przestrzeni”, technik analityk z innowacją pedagogiczną „Wybrane elementy chemii w kosmetologii” oraz technik analityk z dobrą praktyką „Pragmatyka służby w Policji i Straży Pożarnej”.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu - Hanna Mierzejewska - w swoim przemówieniu wskazała na aktywność i zaangażowanie uczniów w życiu kulturalnym i sportowym miasta, ich uczestnictwo w międzynarodowych projektach, konkursach przedmiotowych i olimpiadach branżowych. Wiele uwagi poświęciła absolwentom, którzy osiągają dobre wyniki na wyższych uczelniach i odnoszą sukcesy na dalszych etapach swojego życia.   Przygotowana specjalnie na tę okazję prezentacja multimedialna zilustrowała bogaty dorobek szkoły.

Ceremonia ślubowania miała podniosły charakter. Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wstąpili na scenę i poprzez rotę ślubowania składali uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wykonywać obowiązki ucznia i osiągać dobre wyniki w nauce, wykazywać się koleżeńską postawą, dbać o tradycję, dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować. Każdy uczeń otrzymał również akt mianowania, który oficjalnie włączył ich do grona pełnoprawnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

Po tym uroczystym momencie głos zabrali także zaproszeni goście. Pani Małgorzata Sowicka-dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM w Elblągu - podziękowała uczniom za aktywny udział w życiu miasta i pogratulowała dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych, inspektor Robert Muraszko - Komendant Miejski Policji w Elblągu - przypomniał początki powstania klas mundurowych w ZST i wskazał na ogromne możliwości, jakie daje praca w Policji, a pan Dariusz Urbański - przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników w Elblągu - podkreślił, jak przydatna jest wiedza zdobyta w technikum w klasach budownictwa i architekta krajobrazu, szczególnie osobom kontynuującym edukację na kierunkach politechnicznych. Goście zapewnili pierwszoklasistów, iż zdobyte wiadomości w wybranej przez nich szkole będą początkiem do sukcesu w ich dorosłym życiu.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych zbiegła się z obchodami 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji młodzież ZST przedstawiła program artystyczny przypominający historię odrodzenia się Polski. Uczniowie zaprezentowali film dokumentalny o marszałku Józefie Piłsudskim, zacytowali jego przemówienie do narodu polskiego i brawurowo wykonali pieśni „Przybyli ułani pod okienko” oraz „Pierwsza kadrowa”.

Po uroczystości był czas na gratulacje, uściski i rozmowy przy słodkim poczęstunku.

ślubowanie

ślubowanie - ślubowanie

ślubowanie

ślubowanie - ślubowanie

ślubowanie

ślubowanie - ślubowanie

ślubowanie

ślubowanie - ślubowanie