Nauka może być inspiracją- Dzień z pasją w ZSO nr 2

z pasją

z pasją - z pasją


27 października br. był w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu szczególny i nietypowy. Jako „Dzień z pasją” zainaugurował rok szkolno- akademicki 2016/ 2017.

Goście szkoły- wykładowcy zaprzyjaźnionych uczelni- Politechniki Gdańskiej, Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły w Elblągu, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej- a także nauczyciele ZSO nr 2, przedstawiciel IPN, studenci poprowadzili lekcje, warsztaty i wykłady, które zostały zainspirowane pasjami uczniów. Dzięki koordynatorce przedsięwzięcia dyrektor Agnieszce Antoniuk- Rumak szkoła zamieniła się w salę konferencyjną, laboratorium i centrum przygód z nauką. Na co dzień też nią jest, ale „Dzień z pasją” zgromadził wyjątkowych liderów nauki w celu promowania jej poprzez zbliżenie młodzieży do roli studenta, a w przyszłości specjalisty, naukowca i badacza.

Podczas uroczystości otwarcia dnia uświetnionej przez szkolny zespół muzyczny „Jagiellończyk” z ust rektorów, dziekanów, przedstawicieli uczelni wyższych płynęły gratulacje wyrażające podziw nad osiągnięciami gimnazjalistów, licealistów, ich nauczycieli i dyrekcji z dwójki. Nie zabrakło też życzeń i ciepłej oceny współpracy szkół. Przedstawiono oferty edukacyjne szkół wyższych, pokazując, że dopasowują się one do oczekiwań młodzieży i rynku pracy. Gimnazjum nr 3 i II LO przygotowują swoich uczniów do przyszłości, zapewniając realizację ich najróżniejszych pasji, o czym wspomniała dyrektor szkoły Agnieszka Jurewicz. Czytelnictwo, wolontariat, samorządowość, aktywny odpoczynek, zdrowy styl życia, promocja właściwych postaw życiowych i zamiłowanie do muzyki, jak też do ekologii i bezpieczeństwa są priorytetami w szkole. Według dr Zbigniewa Paprzyckiego  z katedry Matematyki Stosowanej Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie II LO jest wyjątkową szkołą, rozwijającą zainteresowania choćby matematyczne uczniów, bowiem na przestrzeni ostatnich lat zajmuje drugie miejsce w kraju na zawodach matematycznych organizowanych przez uniwersytet, a bierze w nich udział sto pięćdziesiąt szkół.

- To był fajny dzień. Wykłady były bardzo interesujące. Są cennym źródłem wiedzy, ale niektóre były zbyt treściwe. Można się było zatracić albo pogubić w tym ogromie informacji. Ale, niewątpliwie wszystko wzbudza jeszcze większą ciekawość, np. historia grudnia 1970, konsument XXI wieku czy jakość funkcjonowania państwa a korupcja - Kamil Mikulicz z 1a klasy humanistycznej IILO nie krył swojej zadowolenia. Biolodzy z liceum rozważali czy grzyby są potrzebne roślinom, analizując mykoryzę, albo udział molekuł w genetycznym odcisku palca i w kryminalistyce. Długo też będą w ich pamięci zanieczyszczenia i dodatki do żywności. Geolodzy dywagowali nad bogactwami Ziemi i przypatrywali się kamieniom. Fizycy próbowali sprostać na pozór niebanalnym zadaniom. Uczeń 3 e LO Michał Mazurek prezentował własnoręcznie skonstruowanego i zaprogramowanego robota. Matematycy zatopili się w twierdzeniach metodą indukcji. Inspirujące wydały się rozmyślania nad tym, że nie wszystko zostało już wymyślone, lub że bezpieczeństwo ekonomiczne wynika z ogromnej wiedzy. Pułapki języka polskiego i słowa tabu zostaną zapamiętane jako dobry żart przez humanistów. Gimnazjaliści w tej materii walczyli z haiku- trzywersowymi tekstami o charakterze filozoficznym. Najmłodsi poznawali chemię i fizykę od kuchni. Antarktyka ani bujne żywoty wielkich matematyków nie mają już tajemnic przed geo- matematykami. Zaś odliczanie i konwersowanie w kilku językach, znajomość kultury anglojęzycznej stały się przyjemnością dla tych, którzy stawiają na podróże. Sportowcy z gimnazjum podczas analizy SWOT przyjrzeli się chłodnym okiem takiej karierze, a ci, którym było mało utwierdzili się w przekonaniu wraz z elbląskim trenerem dr Bogusławem Tołwińskim, że pasja jest energią życia. Tę gamę ciekawych zajęć uzupełniły warsztaty w Eksperymentarium w Gdyni poświęcone temu o co spierali się Tesla i Edison, a także możliwościom skonstruowania maszyny elektrostatycznej w warunkach domowych.

Zajęcia, które odbyły się w ZSO nr 2 miały charakter niecodzienny. Prowadzenie ich dla wymagającej młodzieży nie może być normalnością. Musi bowiem wykraczać poza ramy w poszukiwaniu nowych metod celem wzbudzenia ciekawości, odkrycia chęci uczenia się, zdobywania doświadczenia pod okiem liderów nauki po to, by czarować zmysły i serca, wzbudzać zachwyt i być kluczem do sukcesu. Tak właśnie w ZSO nr 2 pielęgnujemy pasje uczniów, które zawsze będą inspiracją dla ich nauczycieli i zaprzyjaźnionych wykładowców.

                                    
Dorota Radomska
rzecznik prasowy ZSO nr 2

z pasją

z pasją - z pasją

z pasją

z pasją - z pasją

z pasją

z pasją - z pasją

z pasją

z pasją - z pasją