Uczniowie ZSIŚiU na Uniwersytecie w Olsztynie

zajęcia uczniów ZSIŚiU
3 czerwca uczniowie II i III klasy o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajęcia to owoc współpracy pomiędzy naszą szkołą, a uniwersytetem, który jest patronem kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Tematem zajęć laboratoryjnych była energia słoneczna i wiatrowa. Uczniowie w sposób praktyczny wyznaczali parametry pracy różnych ogniw fotowoltaicznych, określali sprawność kolektora słonecznego w zależności od zmiany natężenia przepływu czynnika roboczego przez absorber.
Z kolei z energii wiatrowej był określany zakres pracy i moc generowana przez siłownię w funkcji prędkości wiatru.
Wizyta na uniwersytecie była wynikiem trwającej pomiędzy "szkołami" współpracy. Dzięki zawartym porozumieniom uczniowie ZSIŚiU na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą odbywać zajęcia laboratoryjne, które stanowią doskonałe praktyczne uzupełnienie zajęć teoretycznych.
Szczególnie zadowoleni z tych zajęć są uczniowie III klasy, którzy na dwa tygodnie przed egzaminem zawodowym mogli ugruntować wiedzę i potwierdzić swoje umiejętności.

Uczniowie ZSIŚiU na Uniwersytecie w Olsztynie

Uczniowie ZSIŚiU na Uniwersytecie w Olsztynie

Jerzy Pędzisz
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu