Projekt "Safe School" (bezpieczna szkoła) od teraz z logo

bezpieczna szkoła - logo

W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego "Safe School" (bezpieczna szkoła), realizowanego przez Urząd Miejski w Elblągu przy współpracy z elbląskim szkołami oraz partnerem zagranicznym – miastem Brekovista w Bułgarii, stworzone zostało logo, które od teraz wykorzystywane będzie przy kolejnych spotkaniach i działaniach promocyjnych. Projekty tworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 14 w oraz Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu (placówki biorące udział w projekcie).

W pierwszym etapie swoje prace zgłosili:
- Aleks Tyburski (SP14  w Elblągu)
- Małgorzata Paczkowska (SP14  w Elblągu)
- Maja Rynkowska i Karolina Skwita (ZST w Elblągu)
- Małgorzata kazimierska i Alicja Rogoz (ZST w Elblągu)

Zdaniem komisji uczniowie wykazali się dużą kreatywnością oraz prawidłową interpretacją tematu. W projektach można było zauważyć charakterystyczne cechy naszego państwa oraz państwa partnerskiego. Proponowane logotypy są także ściśle związane z tematyką projektu. Zwycięskim projektem okazało się logotyp stworzony przez Małgorzatę Kazimierską i Alicję Rogoz.


O projekcie
Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 31.08.2017. Partnerzy lokalni projektu: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, Zespół Szkół Technicznych w Elblągu.

Cel projektu:
Wyzwaniem naszych czasów staje się zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkołach. Szczególną uwagę zwraca się na powszechnie uświadamianą potrzebę poprawy bezpieczeństwa dzieci w obszarze ruchu drogowego oraz wypracowanie bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Realizacja projektu powinna przekazać uczniom wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze współcześnie zidentyfikowanymi zagrożeniami, a nauczycielom dać szerokie spektrum działań w obszarze zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa oraz bogaty materiał do prowadzenia zajęć.

Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży.

„Safe School - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Erasmus+”