VI edycja Konkursu „Wiem na bank”

IILOpg

12 kwietnia br. w II LO w Elblągu odbędzie się szósta edycja Konkursu "Wiem na bank”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego organizatorami są  II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Konkurs składa się z dwóch części: indywidualnej oraz zespołowej. Jury konkursu zweryfikuje wiedzę uczniów z województw warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego dotyczącą współczesnych problemów funkcjonowania rynków finansowych, zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii. W drugiej części konkursu zostanie poddany ocenie stopień przygotowania uczniów do praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w nadchodzącym dorosłym życiu.

Atrakcją dnia konkursowego będzie wykład dr Piotra Girucia z Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pt.: "Czy kredyty są dla szaleńców?"

Konkurs odbywa się cyklicznie, raz w roku. Jego celem jest pogłębianie wiedzy ekonomicznej, budowanie świadomości ekonomicznej i przygotowanie młodzieży do pracy w zespole, pobudzanie twórczego myślenia oraz wykorzystywanie tej wiedzy w codziennym życiu.

W części konkursowej polegającej na rywalizacji indywidualnej, każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z 30 pytań zamkniętych. Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut. Zwycięzcami części dotyczącej rywalizacji indywidualnej zostaną trzej uczniowie, którzy osiągną najlepszy wynik z testu (największą liczbę punktów). W części polegającej na rywalizacji zespołowej oceniana będzie kreatywność i umiejętność pracy w grupie. Rywalizacja zespołowa wiąże się z rozwiązaniem w ciągu 40 minut przez drużynę reprezentującą daną szkołę zadania kreatywnego (studium przypadku) oraz zaprezentowaniu proponowanego projektu. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 uczestników. Zastrzeżenie nie dotyczy zespołów szkół.

W jury konkursowym zasiadają: dwaj przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jeden przedstawiciel II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz jeden przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego.

Patronami medialnymi Konkursu „Wiem na bank” są TVP Olsztyn i Radio Gdańsk.
Fundatorami nagród są:

instytucje finansowe
               
Każdy z uczestników Konkursu „Wiem na bank” otrzyma Certyfikat. Zwycięzcy konkursu w części indywidualnej otrzymają tytuł laureata oraz nagrody. Zwycięska drużyna otrzyma tytuł laureata konkursu zespołowego, a jej członkowie nagrody indywidualne. Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma Certyfikat udziału, a także prawo do „Dedykowanej wizyty na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej” dla uczniów jednej klasy. W ramach „Dedykowanej wizyty na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej” przewidziano m.in. wykład dotyczący wybranego zagadnienia z zakresu ekonomii, warsztaty z przedsiębiorczości itp.

Szczegółowy przebieg Konkursu „Wiem na bank” – VI edycja 12.04.2016

11.00 - powitanie uczestników oraz gości
11.15 – 12.00 - część konkursu (rywalizacja indywidualna): rozdanie testów
12.00 – 12.15 - przerwa kawowa
12.15 – 13.20 - wykład „Czy kredyty są dla szaleńców?” dr Piotr Giruć, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Katedra Analizy Ekonomicznej i  Finansów
13.20 – 14.00 - II część konkursu (rywalizacja zespołowa): rozdanie zadań
14.00 – 14.30 - spotkanie ze studentami WZiE
14.30 - ogłoszenie wyników

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZSO nr 2 w Elblągu- www.zso2.elblag.pl oraz Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii www.zie.pg.edu.pl  
                            
Dorota Radomska
rzecznik prasowy
ZSO nr 2 w Elblągu