Krystian Wróblewski laureatem międzynarodowego konkursu

dyplom

dyplom - dyplom


W X edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” laureatem II miejsca został Krystian Wróblewski z klasy IIIg z Gimnazjum nr 8 w Elblągu. Wyróżnienia otrzymali również Mark Saunders i Damian Łuciów z tej samej klasy.

„Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu „Bebras” z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
W szczególności konkurs ma na celu:
 - zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
 - stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
 - sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
- zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 11 marca 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Macieja M. Sysło - „Roboty, które nas słuchają”. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą z robotami w foyer Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.
    
Warto dodać, że w tegorocznej edycji Konkursu brało udział 3131 uczniów z 344 gimnazjów, dlatego tym bardziej doceniamy sukces uczniów Gimnazjum Nr 8.

Opiekunem uczestników Konkursu i wyjazdu do Torunia była pani Dorota Trojakowska. Konkursowiczom towarzyszyło kilkoro uczniów z klasy Id, którzy także mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Rzecznik prasowy ZSO,
Anna Luiza Górecka