Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Programie ERASMUS+

praktyki

praktyki - praktyki


Od 14 lutego 2016 r. grupa młodzieży (16 uczniów) z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu z klas kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu wraz z dwoma opiekunami przebywa na dwutygodniowym stażu zawodowym realizowanym w ramach programu Erasmus+ w Zakładzie Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie n/Odrą.

Jest to pierwsza z trzech 16-osobowych grup uczniów z naszej szkoły, która poza zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu budownictwa i architektury krajobrazu (temat projektu: „Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury”) pozna okolice Frankfurtu, Berlina oraz kulturę, język i zwyczaje naszych sąsiadów zza zachodniej granicy. W ramach zajęć praktycznych uczniowie uczą się wykonywać małe elementy architektury, m.in. szalunek pod fundamenty, zbrojenia fundamentu, nawierzchni i mozaiki z kostki brukowej, ławki drewnianej i pergoli.

W ramach czasu wolnego uczniowie korzystają z bogatego zaplecza sportowo-rekreacyjnego (piłka, tenis, bilard, siłownia, basen). Przewidziane są również wycieczki do Berlina, Poczdamu i do Tropical Island.

Obecne praktyki trwać będą do 28 lutego. Kolejne grupy odwiedzą UAZ we Frankfurcie odpowiednio w marcu oraz kwietniu 2016.

Dzięki zagranicznym stażom uczniowie ZST zdobędą praktyczne doświadczenia zawodowe, poznają też procedury obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, co pozytywnie wpłynie na ich późniejsze przygotowanie zawodowe. Zagraniczne praktyki sprawią też, że młodzież będzie miała szansę stać się konkurencyjna i bardziej mobilna na rynku pracy, a udział w stażu pozwoli im podnieść poziom poczucia własnej wartości i innych kompetencji. Uczestnicy stażu poznają nowe metody pracy, zdobędą konkurencyjną pozycję na rynku, otrzymają też certyfikat odbycia zagranicznego stażu oraz dokument Europass Mobilność.

Do tej pory nasza szkoła aplikowała z sukcesem w programach unijnych takich jak Erasmus +, Leonardo da Vinci czy Comenius. Cieszy nas, że co roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Grottgera ( dawna „Budowlanka” ) wyjeżdżają za granicę na staże zawodowe i poszerzają swoje zawodowe kompetencje.

praktyki

praktyki - praktyki

praktyki

praktyki - praktyki

praktyki

praktyki - praktyki

praktyki

praktyki - praktyki

praktyki

praktyki - praktyki