WF z klasą w SP16

WF z klasą w SP16

WF z klasą w SP16 - WF z klasą w SP16

Szkoła Podstawowa nr 16 od września przystapiła do programu "WF z klasą". W dniu 9 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole po raz pierwszy SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ. Była to debata na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole, zorganizowana przez koordynatora przedsięwzięcia p. Tomasza Sambor przy współudziale p. Małgorzaty Fukacz. W debacie wzięli udział p. dyrektor Izabela Milusz, pani wicedyrektor p. Marzena Otłowska, p. dr Bogusław Tołwiński- nauczyciel wf, uczniowie- około 50 osób.
Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji ZADANIA OBOWIĄZKOWEGO, stanowiącego narzędzie do zdiagnozowania stanu faktycznego lekcji WF-u oraz określenie stanu pożądanego dla naszej szkoły w związku z przystąpieniem do programu zainicjowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „WF Z KLASĄ”- III edycja.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować p. Dyerktor Izabeli Milusz, p. wicedyrektor Marzenie Otłowskiej, wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizację naszego projektu "WF z klasą", nasze działania zostały dostrzeżone i docenione. Za innowacyjne działania, ciekawe pomysły na lekcjach, za promowanie sportu otrzymaliśmy wyróżnienie w miesiącu listopadzie.  

Gratulujemy wszystkim, gdyż jest to nasz wspólny sukces.

Szkoła Podstawowa nr 16.