Pasja wzbogaca życie

Pasja wzbogaca życie

Pasja wzbogaca życie - Pasja wzbogaca życie
Inauguracja roku szkolno- akademickiego jako cykliczne wydarzenie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu odbyła się w tym roku w szkole 24 listopada 2015r. we współpracy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Elbląskim Parkiem Technologicznym, których przedstawiciele zaszczycili swoją obecnością i uświetnili wykładami dla uczniów. Wśród gości znalazł się też przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. II LO na stałe jest również partnerem Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, PWSZ w Elblągu, EUH-E w Elblągu.  

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Paweł Kozielski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pokazując wzajemne powiązanie mediów i społeczeństwa. Kontynuacją rozważań o społeczeństwie był też kolejny wykład tego mówcy o reklamie społecznej. Edukacją finansową słuchaczy zajął się dr Jarosław Ziętarski z Politechniki Gdańskiej, oceniając istotę kredytów hipotecznych. Mgr inż. Przemysław Kitowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uczył ekonomii, prezentując grę symulacyjną Cashflow 101. Dr Wojciech Chwiałkowski z EPT poprowadził dywagacje na temat budowy atomu.

Dzień z pasją to jeden z wielu dni w II LO, ale bardziej wyjątkowy niż pozostałe, bo wtedy mają miejsce zajęcia inne niż co dzień. Pasja towarzyszy tu kadrze kierowniczej, pracownikom administracji, nauczycielom, z których przenosi się na uczniów, nie opuszczając żadnego dnia w szkole. Świadczą o tym liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, wysokie wyniki maturalne, imponujące średnie ocen, poczytne miejsca w rankingach szkół ogólnopolskich i niegasnąca popularność rekrutacyjna. To wszystko dzieje się za sprawą pasji wszystkich uczestników życia szkolnego. Nie bez kozery motto Dnia z pasją mówi: „Warto spotykać w życiu ludzi z pasją; pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym wydarzeniem”, o czym w swoim wystąpieniu przypomniała p. dyrektor szkoły Agnieszka Jurewicz.

Za ciekawe można uznać wszystkie wydarzenia tego dnia. Część pasjonatów biologii była obecna na prezentacji prac badawczych Kacpra Kwilińskiego z klasy III c LO nad komórkami nowotworowymi. Ci, których interesuje zdrowy styl życia wysłuchali wykładu dr Izabeli Górskiej na temat zaburzeń odżywiania. Inni dowiedzieli się więcej o diagnostyce medycznej- wysłuchali wykładu nauczyciela fizyki Jacka Tomczaka na temat wybranych metod obrazowania tkanek i narządów, wśród których królowały pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET), ultrasonografia, rentgenowska tomografia komputerowa. Sylwester Kalinowski opowiedział o promieniowaniu, jego historycznym niszczycielskim zastosowaniu w Czarnobylu i Fukuszimie, a także o Szczegółowej Teorii Względności, próbując odpowiedzieć na pytanie o możliwość zachowania młodości. Dla szkolnych matematyków ucztą były gry logiczne i strategiczne jak np. Rummikub, Super farmer, Blokus, rozwijające umiejętności abstrakcyjnego myślenia, spostrzegawczość i wyobraźnię przestrzenną, czy też magiczne kartki o trzech i czterech stronach, albo wstęga Mobiusa. Magdalena Adryjanek i Magdalena Bortnowska prezentowały w ten sposób matematykę poprzez zagadki, zabawy i ciekawostki. Uzupełnieniem gier była wizyta uczniów w Muzeum Archeologiczno- Historycznym w Elblągu i warsztaty poświęcone dawnym grom planszowym. Inny matematyk Roman Grelewicz, opowiadając o czworokątach, przekonywał, że matematyki można się uczyć również po angielsku. Ten język dominował także podczas zajęć Joanny Węgłowskiej, która pokazując techniki negocjacyjne, doskonaliła z uczniami kompetencje biznesowe, uczyła tolerancji, szacunku i pewności siebie. Klasa matematyczno-georaficzno-angielska nagrała piosenkę Johna Lennona „Imagine” o utopijnej wizji świata, w którym nie ma negocjacji, bo wszyscy są równi i mówią jednym językiem- angielskim…..

Część uczniów odbyła zajęcia poza siedzibą szkoły. Pierwsza klasa matematyczna dzięki warsztatom na Uniwersytecie Gdańskim dowiedziała się o tym co łączy telewizję cyfrową i zakupy w Internecie z Juliuszem Cezarem. Klasa medyczna na Wydziale Nauki o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej zapoznała się z pierwszą pomocą przedmedyczną. Szkolni siatkarze wzięli udział w rozgrywkach o Puchar Dyrektora Szkoły i zaprzyjaźniali się z treningiem funkcjonalnym, co miało miejsce w Miejskim Ośrodku Sportu.

Nie zabrakło tradycyjnej ceremonii odsłonięcia portretu szkolnej sławy. W tym roku został nim Maciej Berkowski z IIe LO, który jako pierwszy biolog z klasy matematyczno- fizycznej znalazł się w gronie zasłużonych olimpijczyków (laureatów olimpiad i konkursów), udowadniając, że nie ucząc się w klasie kierunkowej doskonale zna zagadnienia z zakresu ekologii.

Pasja wyzwala dążenie do zdobywania wiedzy i wychodzenie poza standardy. Wykładowcy opowiadali o niezwykle ciekawych zagadnieniach, słuchacze chłonęli te informacje. Czy jednak jedni i drudzy znaleźli ukojenie dla swoich pasji? Czy poznali odpowiedzi na pytania? … Taki właśnie był cel Dnia z pasją w II LO, które rozumie, że choć wszyscy dużo wiedzą, tym ciekawszym staje się życie jeśli tę wiedzę można zgłębiać.. I jest ono tym bogatsze, im więcej się dowiadujemy i nieustająco dążymy do szukania wciąż nowych odpowiedzi.

Życie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu (II LO i Gimnazjum nr 3) jest bardzo bogate, bo co dzień wypełniają je ciekawe lekcje prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycielską, która pełna pasji przekazuje jej bakcyla swoim uczniom, czyniąc z nich właściwych kontynuatorów swojego dzieła. Uczniowie korzystają z dobrodziejstw szkoły, dobrze odrabiają swoje życiowe lekcje, co procentuje wspaniałymi specjalistami w różnych dziedzinach. Pasja ma tu charakter ponadczasowy, o czym wspominają absolwenci i szepcą mury szkoły. Miejmy nadzieję, że w II LO tkwią niewyczerpane pokłady tego bogactwa.

           Pasja wzbogaca życie

Pasja wzbogaca życie - Pasja wzbogaca życie

Pasja wzbogaca życie

Pasja wzbogaca życie - Pasja wzbogaca życie
Pasja wzbogaca życie
Pasja wzbogaca życie - Pasja wzbogaca życie
                     
                                    Dorota Radomska
                                    Rzecznik prasowy II LO