Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych propagują bezpieczeństwo w Sieci!

cyber(nie)bezpieczni

cyber(nie)bezpieczni - cyber(nie)bezpieczni


3 listopada 2015 roku w Olsztynie odbyła się debata społeczna pod hasłem „CYBER(NIE)BEZPIECZNI”, której organizatorami były Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Elblągu oraz Komendą Powiatową Policji w Szczytnie.

Warmińsko-mazurscy policjanci zorganizowali w stolicy regionu debatę poświęconą internetowej przemocy. Było to zarazem szkolenie dla dyrektorów szkół, jak i nauczycieli, a także zachęta do współpracy w tej dziedzinie.

Organizatorzy jako przykład wskazali program profilaktyczny pod nazwą „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić” zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Elblągu we współpracy z Komendą Miejską Policji w Elblągu. Program ten, z którym wcześniej dotarto do tysiąca elbląskich gimnazjalistów, współtworzony był przez uczniów, którzy na co dzień mają kontakt z agresją w sieci.
Podczas debaty młodzi artyści z koła teatralnego ZST przy ulicy Grottgera zaprezentowali trzy scenki dydaktyczne, przedstawiające różne formy cyberprzemocy. Dzięki uczniom ZST uczestnicy debaty kilka razy mogli z bliska usłyszeć i zobaczyć, jakim realnym zagrożeniem jest wirtualna przemoc. Scenki poruszały problemy wyśmiewania się z innych, poniżania, naruszania wizerunku i prywatności. Gra młodych aktorów wzbudziła podziw i skłoniła  widzów do refleksji.

Szczegółowe założenia i cele programu, formy i efekty przedsięwzięcia przedstawione zostały uczestnikom debaty przez  inspektora Marka Osik-  Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu oraz Hannę Mierzejewską - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.