Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży – LATO 2015

Na tegoroczne wakacje Referat Edukacji UM we współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Zorganizowano zarówno półkolonie, kolonie wyjazdowe dla podopiecznych MOPS jak i obozy sportowe.

1) Z półkolonii będzie mogło skorzystać 900 uczniów (tj. o 180 więcej niż w roku 2014).
W zajęciach trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, będą mogły wziąć udział dzieci pozostające w tym czasie w Elblągu. Pod opieką wykwalifikowanej kadry będą rozwijać swoje talenty plastyczne, aktorskie, muzyczne. Nie zabraknie też wielu zajęć sportowych i rekreacyjno-ruchowych a także atrakcyjnych wycieczek, m.in. do Aqua Parku w Ostródzie, parku linowego i parku dinozaurów w Malborku, Centrum Nauki Experymentarium w Gdańsku, ZOO w Oliwie czy wycieczek „Bursztynowym Szlakiem” – Stegna, Mikoszewo, Jantar, gdzie dzieci pod opieką będą mogły w sprzyjających warunkach skorzystać z kąpieli słonecznych i wodnych. Dzieci wezmą także udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych realizowanych w wiosce tematycznej w Aniołowie. Pojadą także do parku rozrywki ‚Bajkowy świat Kłobuka’, położonego nad samym jeziorem Kocioł obok Zamku w Karnitach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, półkolonie organizowane są w dziesięciu placówkach, w formie dwutygodniowych turnusów. Organizacji półkolonii podjęły się:
•    Szkoła Podstawowa  nr 15 (ul. Modlińska 39)  
•    Szkoła Podstawowa  nr  16 (ul. Sadowa 2)   
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (Polna 8A)  
•    Szkoła Podstawowa  nr 6 (ul. Piłsudskiego 4)  
•    Szkoła Podstawowa  nr  14 (ul. Mielczarskiego 45)   
•    Szkoła Podstawowa  nr  18 (ul. Węgrowska 1)   
•    Szkoła Podstawowa  nr 23 (ul. Słoneczna 14)  
•    Szkoła Podstawowa  nr  12 (ul M. Zajchowskiego 12)  
•    Szkoła Podstawowa  nr 4 (ul Mickiewicza 41)  
•    Zespół Szkół nr 1 (ul. J.Korczaka 34)

W SOSW nr 2 uczestnikami będą dzieci wszystkich elbląskich szkół, w tym dzieci niepełnosprawne, również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opiekę wychowawczą zapewni specjalistyczna kadra.

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby ( 100zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze itp.). W przypadku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opłata w całości zostanie pokryta ze środków budżetowych. Uczestnicy programu „Karta Dużej Rodziny” wnoszą opłatę tylko za wyżywienie (zwolnione są z opłaty 40 zł).

Na organizację półkolonii przeznaczono 322 751,00zł (w roku ubiegłym – 259 756,00 zł)

2) Referat Edukacji przekazał także środki na organizację kolonii wyjazdowych do miejscowości Piwniczna Zdrój, gdzie wakacje spędzi 90 uczniów elbląskich szkół - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Organizacji kolonii podjęły się Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Gimnazjum nr 6
Turnusy kolonijne zaplanowano na 13 dni. Tam także zakłada się szereg atrakcji dla uczestników: wycieczkę Doliną Popradu z wjazdem kolejką linową na Górę Parkową, wycieczki piesze szlakami: Sucha Dolina – Eliaszówka – Obidze, Niemcowa i Kicasz. Planowane są także dalsze wycieczki - do Krakowa i  Częstochowy.

Opiekę nad kolonistami na każdym z turnusów pełnić będzie kadra wychowawcza, którą stanowią: kierownik, trzech wychowawców, nauczyciel wspomagający oraz pielęgniarka. Na realizację kolonii wyjazdowej przekazano szkołom 100 861,00 zł, oraz przy Referacie Edukacji zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na transport.

3) Inną formą aktywnego wypoczynku będą obozy organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Około 500 elbląskich uczniów będzie rozwijać swoje pasje sportowe podczas zgrupowań organizowanych w różnych częściach Polski: w Człuchowie, Malborku, Gołdapi, Tucholi, Garczynie czy w Starym Kaleńsku. Dziewczęta i chłopcy trenować będą piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz będą rozwijać swoje umiejętności w judo, triathlonie czy kolarstwie górskim. Na dofinansowanie obozów sportowych przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Środki na organizację Akcji Lato 2015 pozyskano z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nie jest to pełna oferta wypoczynku organizowanego w czasie wakacji. Wiele szkół mając możliwość skorzystania z dofinansowania przekazywanego przez Referat Edukacji lub też we własnym zakresie organizuje różnego rodzaju obozy, obozy sportowe czy kolonie. Zgodnie z Regulaminem dofinansowania do wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg – Zarządzenie Nr 170/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18 kwietnia 2014r. dofinansowanie do wypoczynku wspiera dzieci wyróżniające się bardzo dobrymi wynikami w nauce ( średnia ocen powyżej 4,75), dzieci będące członkami Programu „Karta Dużej Rodziny”, laureatów zawodów i turniejów sportowych oraz dzieci kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z ww. regulaminem szkoły mają ustalony czas do 15 maja na złożenie ww. wniosków.