„Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny” – w SP 4

konkurs
„Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny” to tytuł międzyszkolnego konkursu w ramach projektu edukacyjnego „Moja Mała Ojczyzna – jej skarby przeszłości, teraźniejszość i przyszłość”, ogłoszonego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Cyryla i Metodego z siedzibą w Pasłęku. Jego organizatorem stała się  Szkoła Podstawowa nr 4  w Elblągu.

Celem konkursu było wzbudzenie refleksji nad najbliższym każdemu człowiekowi miejscem – własną Małą Ojczyzną, wydobycie i pokazanie innym jej  niepowtarzalnego charakteru,  zakątków, uroku, klimatu i tajemniczości, ale także swego emocjonalnego do niej stosunku.

Do konkursu w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i fotograficznej zgłosiło się 7 elbląskich szkół: 1, 11, 12, 16, 18, 19, 25, które nadesłały aż 60 niepowtarzalnych prac swoich uczniów.

Uroczyste rozstrzygnięcie zmagań konkursowych odbyło się w piątek 17.04.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. W jego trakcie nagrodzono autorów, zdaniem jury,  najkreatywniejszych i najpiękniejszych prac. Upominki laureatom ufundowała elbląska Rada Miasta i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4.
O sile lokalnego patriotyzmu wypowiadało się wiele znanych osób. Do ich mądrych słów można od dziś dołączyć zdanie zaczerpnięte z wyróżnionej pracy literackiej Małgosi Czkuj z  SP 16:

„Jedno jest pewne, Elbląg jest i zawsze będzie moją małą ojczyzną. Nawet jeśli, będąc dorosłą, wyjadę z Elbląga, moje serce tu pozostanie”.

Gratulujemy najzdolniejszym młodym  literatom, plastykom i fotografom.

*konkurs literacki  ,,Piękno mojej Małej Ojczyzny słowem malowane”:
- I miejsce -Klaudia D. - SP 12
- II miejsce - Michał F.  - SP 25
- III miejsce - Daria D.  - SP 11

Wyróżnienie - Małgorzata C.  -SP 16

*konkurs plastyczny „Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny”:
- I miejsce – Kamila S. -SP 18
- II miejsce – Agata J. - SP 16
- III miejsce –  Kornelia R. - SP 19

*konkurs fotograficzny „Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny” :
- I miejsce – "Wspomnienie średniowiecza" - Oliwia W. -  SP 1
- II miejsce – "Ruiny pałacu w Barzynie"  - Kinga W. - SP 11
- III miejsce - "Kamienica z duszą" - Weronika O. - SP 1

Organizatorzy