Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców - Nowe pracownie dla zawodowców

Nowoczesne Centrum Edukacji Technicznej HTEC to nie jedyne działanie w ramach tworzonego Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Dziś Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach projektu powstaną kolejne - cztery nowe pracownie nauki zawodu.

- Na te dwa projekty pozyskaliśmy unijne dofinansowanie. Dzięki ich realizacji powstaną cztery nowe pracownie - odlewnicza z kuźnią, energii odnawialnej, stolarsko-ciesielska i budowlana. Inwestycję zrealizuje elbląska firma - Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz. Koszt rozbudowy to 11 191 588,00 zł, z czego ponad 5,4 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski

- Cieszę się, że możemy wykonać tę inwestycję. Uważam, że szkolnictwo do tej pory było postawione na głowie. Przywrócenie należytej rangi szkolnictwu zawodowemu, technicznemu to jest krok w bardzo dobrym kierunku, z korzyścią również dla takich firm jak moja – mówił wykonawca inwestycji Mirosław Markiewicz.

Zakres zamówienia obejmuje budowę oraz wyposażenie w nowoczesne narzędzia dydaktyczne wszystkich czterech pracowni praktycznej nauki zawodu. Powstanie również łącznik komunikujący istniejący budynek z nowym oraz wykonane zostaną niezbędne prace związane z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przyłączy, ciągów komunikacyjnych, zagospodarowania terenu oraz prac rozbiórkowych. W nowym budynku powstaną również pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, techniczne oraz garaż ze stanowiskami dydaktycznymi.

Pracownie mają zostać wybudowane do połowy września przyszłego roku.

Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców - Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców - Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców

Nowe pracownie dla zawodowców - Nowe pracownie dla zawodowców