„Żeby Polska była wolna… Zwycięstwo!”

wolność

wolność - wolność

Obchody 100-lecia niepodległości to święto całej polskiej wspólnoty. Kulminacja jubileuszu przypadnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 2018 r., ale różne wydarzenia, konkursy, uroczystości związane z obchodami trwają cały rok, a ich celem jest zachęcenie wszystkich mieszkańców do radosnego świętowania. To niezwykły rok, podczas którego powinniśmy łączyć we wspólnym przeżywaniu uroczystości i wydarzeń patriotycznych. Zgoda i wspólnota narodowa muszą zaczynać się od nas samych. Bądźcie z nami przez cały rok, świętujmy wspólnie.

8 czerwca 2018 r. rozstrzygnięty został ogólnomiejski konkurs na plakat, pt. „Żeby Polska była wolna… Zwycięstwo!”, zorganizowany przez Gimnazjum nr 6 w Elblągu, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Honorowy patronat nad konkursem objął IPN Gdańsk. Na konkurs zgłoszono wiele prac. Jury w składzie: Agnieszka Niedźwiecka (przewodnicząca), Elżbieta Pisarkiewicz, Tomasz Stężała, Artur Chomicz oraz  Krzysztof Sawicki dokonało wyboru najlepszych prac.

W kategorii technik plastycznych:
I miejsce:
Maja Bartnicka - Gim 8
II miejsce:
Nikola Miłosz - Gim 5
Daria Pilewska - Gim 6
Aleksandra Oleszkiewicz - Gim 8
III miejsce:
Aleksandra Kisłowska - Gim 9
Wyróżnienia:
Wiktoria Szucka - Gim2
Michał Priwer - Gim 2
Zofia Blinkowska - Gim 2

W kategorii grafika komputerowa:
I miejsce:
Agata Janiak - Gim 2
Rogoża Julia - Gim 6
Katarzyna Peterson - Gim 2
II miejsce:
Jakub Kuternowski - Gim 2
III miejsce:
Agata Strzałkowska - Gim 6
Wyróżnienia:
Szymon Jocz - Gim 2
Agata Milewska - Gim 2
 
Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy IIb i IIc: Zuzanna Grzymowicz, Dominika Stokłosińska, Szymon Stóff oraz Roksana Cyprianik i Oliwia Krakowska.

Artur Chomicz, przedstawiciel IPN w Gdańsku, zwrócił uwagę na dużą liczbę i różnorodność prac konkursowych. Temat i zadanie postawione przed uczestnikami były bardzo trudne, ponieważ nie jest łatwo przedstawić w formie plakatu problematykę niepodległości.

Przewodnicząca jury Agnieszka Niedźwiecka gratulowała wszystkim uczestnikom, a w szczególności nagrodzonym i wyróżnionym.
                                                                                                                       Krzysztof  Sawicki

wolność

wolność - wolność

wolność

wolność - wolność

wolność

wolność - wolność

wolność

wolność - wolność

wolność

wolność - wolność

wolność

wolność - wolność

wolność

wolność - wolność