Pokój znaczyna się od uśmiechu

uśmiech

uśmiech - uśmiech

PEACE BEGINS WITH A SMILE, czyli pokój zaczyna się od uśmiechu. Pod takim hasłem w II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu zakończył się trzyletni projekt Erasmus+ pod tytułem „Dress to Impress. A Fashion Kiss for Peace,” co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Świat mody na rzecz pokoju – wyraź to strojem.”  Działania w projekcie służyły wyposażeniu ucznia w szereg narzędzi do pokojowego porozumiewania się z otoczeniem, również strojem, który może stanowić swoistą deklarację przekonań człowieka i jego światopoglądu.

W trakcie trwania projektu, gościliśmy u nas w szkole uczniów i nauczycieli z Niemiec oraz Turcji, naszych krajów partnerskich. Dwukrotnie pojechaliśmy również do naszej szkoły partnerskiej w Beerfelden w Niemczech właśnie po to, aby aktywnie realizować ideę, że nasze osobiste pokojowe nastawienie do drugiego człowieka jest początkiem pokoju rozumianego globalnie.

I tak zgodnie z tematyką projektu przygotowaliśmy trzy różne kolekcje ubrań oraz zorganizowaliśmy pokazy mody promujące ideę pokoju, wolności i wolności osobistej. Jeden z tych międzynarodowych pokazów miał miejsce w Beerfelden, drugi w Elblągu, a trzeci w Berlinie przed budynkiem Reichstagu. Spotkaliśmy się również z syryjskimi uchodźcami, uczyliśmy się o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, rozmawialiśmy o jednoczącej wartości mody oraz symbolach pokojowych w modzie na przestrzeni wieków. Podczas warsztatów uczyliśmy się haseł pokojowych w języku niemieckim i tureckim, żeby poszerzyć  horyzonty oraz wykonaliśmy mnóstwo innych działań dzieląc się ideą pokoju, wzajemnego poszanowania i szacunku dla inności.

Działaliśmy w naszym projekcie w myśl zasady pod tytułem PEACE AT HOME IS PEACE IN THE WORLD, czyli pokój na świecie zaczyna się w domu. Zacznij od siebie i swojego własnego stosunku do drugiego człowieka.

8 czerwca 2018 tą właśnie myślą chcieliśmy się podzielić z mieszkańcami naszego miasta, upowszechnić tę ideę. 350 ulotek z zaproszeniem do życzliwości dla drugiego człowieka poszybowało do elblążan. Nośnikiem pokojowego przekazu były tym razem różowe balony wypełnione helem z nadrukiem Kiss for Peace.

Joanna Węgłowska

uśmiech

uśmiech - uśmiech

uśmiech

uśmiech - uśmiech

uśmiech

uśmiech - uśmiech

uśmiech

uśmiech - uśmiech

uśmiech

uśmiech - uśmiech