Seminarium: „Poradnia i szkoła – wspólna TROS-KA o ucznia (nowe możliwości wsparcia)”

seminarium

seminarium - seminarium

5 kwietnia br. w gościnnych progach Ratusza Staromiejskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez elbląskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Inicjatorem przedsięwzięcia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy z Elbląga i powiatu elbląskiego. Nie zabrakło też gości z Kuratorium Oświaty.

Tematyka seminarium poświęcona była nowym rozwiązaniom z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które mogą być i są organizowane w lokalnym środowisku. Idea przewodnia wyrażona została w tytule seminarium – chodziło o współdziałanie poradni psychologiczno – pedagogicznych i szkół na rzecz dziecka z problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Przedstawiono doświadczenia z wdrażania zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej, w ramach której zapewnia się wsparcie uczniowi z klasy I szkoły podstawowej z naszego terenu, działania w ramach edukacji włączającej, którymi objęte jest dziecko z niedosłuchem. Omówiono też diagnozę funkcjonalną jako formę kompleksowego spojrzenia na dziecko i proces jego wsparcia. W tym też nurcie zobrazowane zostały możliwości wynikające z zastosowania narzędzia TROS-KA, które pomaga w rozpoznawaniu funkcjonowania społeczno – emocjonalnego uczniów i projektowania działań wspomagających w tym obszarze.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację seminarium oraz zechcieli skorzystać z zaproszenia przybywając do Elbląga – serdecznie dziękujemy.

Dyrektorki poradni psychologiczno-pedagogicznych.

seminarium

seminarium - seminarium