Z włoskiej Umbrii do Elbląga w sprawach zawodowych

z wizytą

z wizytą - z wizytą

W miniony czwartek, 22 marca, w Elblągu przebywała z roboczą wizytą delegacja z włoskiego Centrum Kształcenia Zawodowego ASP Giovanni Ottavio Bufalini z miasta Città di Castello (region Umbria).

Stefano Briganti, Silvia Piccioni i Roberto Persico odwiedzili Zespołu Szkół Gospodarczych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Elbląski Park Technologiczny. Grupie włoskiej towarzyszyła Małgorzata Czaplarska z Departamentu Współpracy Międzynarodowej  Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Celem wizyty było nawiązanie kontaktów roboczych z przedstawicielami instytucji podległych Prezydentowi Elbląga. Strona włoska jest zainteresowana nawiązaniem oficjalnej współpracy, po wizycie podobne stanowisko zajęli gospodarze elbląskich placówek.

Tematami rozmów był m.in. rozwój lokalny oparty na potencjale gospodarczym i społecznym obu regionów; kształcenie zawodowe, w tym wymiana uczniów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, kadry zarządzającej; produkty regionalne i tradycyjne (produkcja miodu – ochrona pszczół oraz produkcja chleba); współpraca gospodarcza: internacjonalizacja włoskich przedsiębiorstw, promocja gospodarcza Elbląga, promocja kapitału społecznego Elbląga; certyfikacja/znaki jakości (PDO/PDI) produktów regionalnych i tradycyjnych na poziomie unijnym.

Podczas wizyty w Zespole Szkół Gospodarczych (ZSG) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) wszystkie strony wyraziły zainteresowanie współpracą. Strona włoska poprosiła również, aby zastanowić się nad konkretnym pomysłem na wspólny projekt oraz możliwościami pozyskania na jego realizację środków zewnętrznych.

Współpraca gospodarcza: ten temat pojawił się przy okazji rozmów nt. kursów zawodowych. W Elblągu (CKZiU) bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się kursy spawalnicze. Stefano Briganti (prezes CKZ Bufalini i jednocześnie osoba zajmująca się w Regionie Umbria tematami związanymi z internacjonalizacją umbryjskich przedsiębiorstw) wskazał, że włoskie przedsiębiorstwa narzekają na brak pracowników z takimi umiejętnościami, z tego również względu decydują się na tzw. proces delokalizacji produkcji i usług. Pan Briganti zasugerował, aby w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy partnerami z Città di Castello i Elbląga podkreślić wsparcie włoskich partnerów w promocji oferty inwestycyjnej Elbląga. Włosi zwrócili również uwagę, że na ich terenie istnieją firmy zainteresowane umiędzynarodawianiem swojej kadry zawodowej. Szukają także miejsc w innych regionach (w tym w Polsce), gdzie mogliby przenosić produkcję. Chętnie zapoznają się z propozycjami Elbląga – możliwości inwestycyjne wraz ze wskazaniem specjalistycznej, dobrze przygotowanej kadry zawodowej. Ofertę w tym zakresie powinny wspólnie przygotować Departament Strategii i Rozwoju oraz przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości UM.

Elbląski Park Technologiczny (EPT): Włochów interesował przede wszystkim temat zaangażowania parku (laboratoriów) w proces produkcji żywności w regionie; czy współpracuje z przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej, czy wykonuje dla nich badania? Na tę chwilę EPT nie prowadzi takiej współpracy ponieważ nie ma (choć ubiega się) odpowiedniej akredytacji na badanie żywności. W tej chwili EPT posiada już zgody na badania wody, ścieków i gleby. Pan Briganti, który reprezentował również Umbryjski Rolno-Spożywczy Park Technologiczny poinformował, że jako instytucja certyfikująca (laboratorium analityczne) produkty spożywcze są gotowi podjąć współpracę z EPT i podzielić się z nim doświadczeniem w tym zakresie, np. szkolenia pracowników. Podkreślił, że jeśli region (miasto) chce rozwijać się turystycznie, temat identyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, a co za tym idzie bezpieczeństwo żywności (certyfikacja) jest kluczowy, a współpraca w tym zakresie z branżą rolno-spożywczą nieodzowna. Istnienie w regionie/mieście akredytowanej instytucji certyfikującej jest niepowtarzalną wartością dodaną. Inna możliwość współpracy, to włączenie Elbląskiego Parku Technologicznego jako partnera do projektów, które planują realizować ZSG, CKZiU oraz CKZ Bufalini.

Jako jeden z ciekawych tematów pojawił się również sport, ponieważ w mieście Città di Castello funkcjonuje znane centrum sportów wodnych (renomowany klub kajakowy), które organizuje co roku trzy duże międzynarodowe zawody kajakowe, wykorzystując do tego przepływającą przez miasto historyczną rzekę Tyber. Tak więc możliwe jest nawiązanie współpracy i realizacja projektów z klubem kajakowym z Elbląga.

Po spotkaniach wyznaczono wstępnie obszary przyszłej współpracy, mogą być to: wymiana grup młodzieży, wspólna nauka podczas wizyt, praktyki zawodowe, wymiana kadry łącznie z prowadzeniem przez nauczycieli zajęć - Polacy w Umbrii, Włosi w Elblągu, praktyczna nauka zawodu, szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe, wspólne opracowywanie innowacyjnych programów edukacyjnych, doskonalenie procesu kształcenia zawodowego oraz przygotowanie programów do nauki zawodu z nakierowaniem na nowe specjalności potrzebne na rynku.

Wkrótce możliwe jest podpisanie umowy pomiędzy regionami Umbrii a Warmią i Mazurami, dodatkowo Elbląg wyraził gotowość podpisania listów intencyjnych o współpracy i wspólne aplikowanie o europejskie granty.

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą