„Sprawiedliwi” - regionalny konkurs plastyczny

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie zapraszają uczniów szkół podstawowych z regionu do udziału w konkursie plastycznym pt. „Sprawiedliwi”.

„Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a)

REGULAMIN KONKURSU

Głównym celem konkursu jest realizacja założeń międzynarodowego programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” ale też włączenie się w działania związane z uchwalonym przez Sejm RP, z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, promocja uniwersalnych wartości takich jak sprawiedliwość, solidarność i dobroć. Niezwykle ważne jest upamiętnianie osób, które z narażeniem życia ratowały dzieci, między innym wspomnienie bohaterskiej Babci Niońci (Alfredy Markowskiej) ratującej żydowskie i romskie dzieci w czasie okupacji.

Prace można przesyłać do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu do 20 marca 2018 r.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Elbląga oraz Centralną Radę Romów w Polsce.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!