Wspomnienie jest formą spotkania

major

Kilka dni temu odszedł od nas Pan Major. Pan Major … Tak nazywali go uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Elblągu.

Major Józef Tarando. Wieloletni, wspaniały pedagog ZSTI. Współtwórca klas o profilu wojskowym.

Jest niezwykle trudno myśleć, pisać o dobrym i pełnym życzliwego ciepła człowieku w czasie przeszłym… Był cudownym kolegą i wielkim przyjacielem młodzieży. Cechowała go wysoka kultura, takt i poczucie humoru. Praca z młodzieżą była dla niego pasją i powołaniem, dlatego potrafił rozbudzić w uczniach zainteresowanie służbą wojskową, która dla wielu stała się drogą życia zawodowego. Pełen wewnętrznego spokoju, tworzył atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania. Nie zapomnimy wspaniałych musztr oraz obozów wojskowych, których był filarem.

Pan Major to człowiek wielkiego serca… odszedł, ale pozostawił po sobie „ślad”, który przetrwa w pamięci wszystkich, którzy mieli zaszczyt Go poznać, cenili i kochali.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” - Pracownicy i uczniowie ZSTI

major

major

major - major

major

major

major

major - major

major