Uczniowie III LO na zajęciach akademickich

na zajęciach

na zajęciach - na zajęciach

Klasa II b (medialno-dziennikarska) została objęta patronatem Uniwersytetu SWPS w Sopocie na mocy porozumienia między III LO i USWPS podpisanego 17 stycznia 2018 r. przez Panią Dyrektor Beatę Orzech i Panią Dziekan dr hab. Aleksandrę Fila-Jankowską. W ramach współpracy uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych wykładach, warsztatach, spotkaniach interaktywnych, grach psychologicznych oraz konsultacjach z wykładowcami Uniwersytetu SWPS.  Młodzież spotka się ze studentami, którzy podczas zwiedzania uczelni opowiedzą o kierunkach i formie kształcenia akademickiego. Zajęcia prowadzone będą w Sopocie i w III LO. Uczniowie klasy II b będą mieli możliwość uczestniczenia jako wolontariusze przy organizacji wydarzeń na Uniwersytecie SWPS, każdorazowo otrzymując certyfikat poświadczający ich wkład.

Pierwsze spotkanie na USWPS odbyło się 23 lutego 2018 r. Uczniowie klasy II b wraz z licealistami z Trójmiasta wzięli udział w dwóch wykładach prowadzonych przez mgr. Michała Pozdała. Temat pierwszego wykładu to Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – dojrzewanie płciowe, drugiego Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce.

Następne zajęcia w  Sopocie odbędą się  już 16 marca w ramach Dnia z psychologią. Młodzież weźmie udział w wybranych wcześniej zajęciach z kilku bloków tematycznych, będą to zarówno wykłady, jak i warsztaty, gry psychologiczne przygotowane na uczelni.

Porozumienie zawarte między III LO i USWPS będzie kontynuowane w latach następnych. Współpraca patronacka zostanie rozszerzona na kolejną klasę humanistyczną, która rozpocznie naukę w naszym liceum w roku szkolnym 2018/2019.

Rzecznik III LO Danuta Huszcza-Sawicka

zajęcia

zajęcia - zajęcia