Konferencja o Niepodległej na inaugurację projektu

baner

Już jutro tj. 3 listopada w CSE Światowid odbędzie się konferencja, będąca jednocześnie inauguracją projektu patriotyczno – edukacyjnego pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”. Projekt realizują: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad projektem sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświat. Patronat medialny – Elbląska Gazeta Internetowa portEl.

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą niepodległości Polski III LO we współpracy z W-MODN w Elblągu rozpoczęło realizację Projektu Patriotyczno-Edukacyjnego Młodzież wierna tradycjom niepodległości zaplanowanego na lata 2017/2018.

Mottem projektu są słowa Jana Pawła II „Wolność jest nam dana, ale i zadana”.

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację obchodów rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga, okolic oraz mieszkańców miasta.

Program obchodów zaproponowany w projekcie opiera się na trzech motywach, które będą przyświecały realizacji przedsięwzięć związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości.
Do najważniejszych, jakie obrali autorzy projektu, należą: budowa kapitału społecznego w środowisku lokalnym, poczucie dumy narodowej, radość ze wspólnoty.

Uroczysta inauguracja projektu będzie miała miejsce 3 listopada 2017 r. w CSE Światowid w Elblągu (Konferencja naukowa pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”).

 

Program konferencji:

12.00 Koncert pt. „Ojczyzna Niepodległa” w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

12.15- 12.20 Przywitanie przybyłych gości, młodzieży i mieszkańców Elbląga

12.20-12.30 Wystąpienie Pani Beaty Orzech dyrektora III LO im. Jana Pawła II w Elblągu i Pani dr Danuty Oleksiak Dyrektora Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

12.30-12.40 Prezentacja projektu ,,Młodzież wierna tradycjom niepodległości” - uczniowie III LO im. Jana Pawła II w Elblągu

12.40- 12.50 Wystąpienie Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego

12.50- 13.00 Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina

13.00-13.20 Wystąpienie gościa honorowego, Pana Jarosława Sellina Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęcone Jubileuszowi Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

13.20-13.40 "Herosi Niepodległej" wykład prof. UWM Pana Wiesława Bolesława Łacha

13.40-14.00 „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”, wykład Pana Artura Chomicza z IPN O/Gdańsk

14.00-14.20 „Śpiewem dla Niepodległej” - występ artystyczny młodzieży klas I-II  
III LO im. Jana Pawła II w Elblągu

  • „Przemówienie Józefa Piłsudskiego do złączonych w Kompanię Kadrową Oddziałów Związków i Drużyn Strzeleckich 3 sierpnia 1914 r. w Oleandrach w Krakowie” - Michał Jeremicz kl.1a
  • wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - „Marsz Pierwszej Brygady” kl.2a, "Pąki białych róż", „Wolność” ( M. Grechuta ) Ola Ptak kl.2a

14.20 Zakończenie konferencji, pożegnanie gości, uczestników konferencji

Komponenty projektu to:
1. Niepodległa w obrazach – konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. „Herosi Niepodległej” (czerwiec 2018 r.).
2. Niepodległa na afiszu – konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wystawa prac w szkołach i miejska ekspozycja prac wyróżnionych – Galeria EL, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska (luty-kwiecień 2018 r.).
3. Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego „Błękitna Armia” – warsztaty dydaktyczne realizowane przez IPN/O Gdańsk, CSE Światowid, Bibliotekę Elbląską oraz elbląskie czytanie „Pamiętników” Józefa Hallera (marzec 2018 r.).
4. Z pieśnią na ustach dla Niepodległej - festiwal pieśni i piosenek niepodległościowych (listopad 2018 r.).
Podsumowanie projektu nastąpi w listopadzie 2018 r., uświetni je  uroczysty koncert pt. „Dla Niepodległej”.