Sportowe powitanie w SP 16

Sportowe powitanie w SP 16

Sportowe powitanie w SP 16 - Sportowe powitanie w SP 16

Dnia 19 czerwca 2017 r. w murach SP16 pojawili się przyszli pierwszoklasiści wraz ze swoimi Rodzicami. Był to ich pierwsze spotkanie ze swoimi Paniami. Niespodziankę przygotowali dla nich nauczyciele wychowania fizycznego. Zorganizowali „Mini bieg Piekarczyka”. Każdy uczestnik biegu otrzymał potem symboliczny medal. Dzieci z uśmiechami na twarzy wróciły do swoich rodziców, którzy w tym czasie uczestniczyli w spotkaniu z Panią Dyrektor, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz kierownikiem świetlicy.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przybycie.

Sportowe powitanie w SP 16

Sportowe powitanie w SP 16 - Sportowe powitanie w SP 16

Sportowe powitanie w SP 16

Sportowe powitanie w SP 16 - Sportowe powitanie w SP 16