Święto Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z SOSw nr 2

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

„Kto ratuje jedno życie, ten jakby cały świat ratował” - Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu.

Nie można uczyć dzieci o procesach zachodzących we współczesnym świecie bez odniesienia do historii. Stąd też w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Elblągu opracowano projekt edukacji historyczno - regionalnej „Elbląg, Moja i Twoja historia”. Główne cele projektu to kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji, ale też rozwijanie kreatywnego uczestnictwa dzieci w wydarzeniach kulturalnych i społecznych, kształtowanie tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

Realizując założenia projektu 6 marca 2017 roku w Ośrodku miało miejsce spotkanie upamiętniające polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uczniowie w zespołach przygotowali plakaty przedstawiające życiorysy wybranych Sprawiedliwych, następnie zaprezentowali je całej społeczności Ośrodka podczas uroczystości szkolnej. Plakaty zostały umocowane na szkolnym drzewie Sprawiedliwych – na wzór drzew oliwnych w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych to święto obchodzone 6 marca a ustanowione w 2012 roku przez Parlament Europejski. Polacy są największą grupą wśród uhonorowanych - spośród nieco ponad 26 tysięcy osób, naszych rodaków jest 6620. W wśród nich: Irena Sendlerwowa, Zofia Kossak-Szczucka, Jan Karski, Marceli Godlewski, Mieczysław Fogg, Władysław Bartoszewski, Czesław Miłosz wraz z bratem Andrzejem, Maria Rogowska-Falska, Jan Żabiński z żoną Antoniną…

Program Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to wyrazów wdzięczności Państwa Izrael i narodu żydowskiego dla nie-Żydów, którzy narażali swoje życie, aby ratować Żydów podczas Holokaustu. Misja programu została określona w prawie ustanawiającym Yad Vashem, a w 1963 r. Ludzie uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata otrzymują specjalnie wybity medal z ich nazwiskiem, dyplom uznania oraz przywilej uwiecznienia ich nazwisk na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem, w Jerozolimie. Wcześniej sadzono drzewka oliwne i umieszczano przy nich tabliczkę z nazwiskiem Sprawiedliwego. Na medalu Sprawiedliwych jest wyryte żydowskie powiedzenie „Kto ratuje jedno życie, ten jakby cały świat ratował” (Miszna, Sanhedryn 4:5). Znaczenie tych słów widać najlepiej, gdy ocaleni przybywają na ceremonię nadania tytułu z dziećmi, wnukami, a dziś nawet prawnukami. Ratujący ocalili nie tylko życie osoby uratowanej, ale także całe rodziny, których nie byłoby, gdyby nie wysiłki Sprawiedliwych. Upamiętnianie tych niezwykłych osób to ogromna przyjemność i duma!

Wydarzenia, które miały miejsce na świecie, w Polsce, w naszym mieście ukształtowały następujące po sobie pokolenia, kształtują nas i nasze dzieci. Zrozumienie, że jest się członkiem pewnej społeczności, że się ja tworzy i na nią wpływa, sprawia, że wzrasta poczucie odpowiedzialności, również tej historycznej.

Ośrodek jest też realizatorem projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, który realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Ponad to umożliwia, dzięki dwustronnej umowie między Instytutem Yad Vashem i Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, doskonalenie nauczycieli w Polsce i Izraelu w zakresie edukacji i pamięci o Holokauście.


Tu można zdobyć więcej informacji:
http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/polish/righteous/about_program.asp

Tu można podejrzeć wydarzenia związane z realizacją projektu Ośrodka:
http://www.osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,1049,projekt-historyczny-elblag-moja-i-twoja-historia

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci

dzień pamięci

dzień pamięci - dzień pamięci