Uczeń z Elbląga regionalnym ekspertem w zakresie wiedzy o energetyce odnawialnej

konkurs

konkurs - konkurs

Drugi etap ogólnopolskiego konkursu o energetyce odnawialnej pozwolił wyłonić regionalnych ekspertów w tej dziedzinie. Największą wiedzą wykazał się Stanisław Bodziacki z Elbląga. Jest on uczniem Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Etap regionalny II Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej odbył się 1 marca w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU) w Elblągu.

Zgromadził on zwycięzców zmagań ze szczebla lokalnego z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy zmierzyli się z 40 pytaniami testowymi i 5 zadaniami, które sprawdziły ich poziom wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.

Najobszerniejszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi wykazał się Stanisław Bodziacki, uczeń klasy Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w ZSIŚiU w Elblągu. Wraz z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce – uczniem Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach, weźmie on udział w ogólnopolskim finale na początku kwietnia w Sieradzu. Ostateczne zmagania pozwolą wyłonić krajowego eksperta w zakresie energii odnawialnej na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej ma za zadanie poszerzanie wiedzy o ekologicznych źródłach energii, ochronie środowiska oraz racjonalnym korzystaniu z energii elektrycznej i ciepła. Odbywa się on pod honorowym patronatem Starosty Sieradzkiego i stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” oraz przy współudziale Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. ZSIŚiU w Elblągu jest regionalnym partnerem konkursu, a sponsorem głównym firma HEWALEX, która ufundowała nagrodę dla zwycięzcy całego konkursu.

--
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs