W krainie poezji

W krainie poezji

W krainie poezji - W krainie poezji

W Szkole Podstawowej nr 16 odbyło się święto poezji dziecięcej. Na konkursie "W krainie poezji" gościliśmy w naszych murach przedszkolaków z 7 placówek: przedszkola nr 3, 8, 17, 18, 26, 31 oraz przedszkola "Mały geniusz. Na scenie zaprezentowało się 31 recytatorów, którzy przedstawili wiersze Brzechwy, Tuwima, Jankowiaka, Konopnickiej, Gintown i Janczarskiego.

Poziom artystyczny występów był imponujący, a rekwizyty, stroje i charakteryzacje bardzo pomysłowe i atrakcyjne. Jury po długich i burzliwych obradach ustaliło, że przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach – recytatorzy oraz zespoły. Ustalono następujący werdykt :

Recytatorzy:
I miejsce przypadło ex aequo Patrycji Kuźbie z Przedszkola nr 3 oraz Gabrielowi Karpińskiemu
II miejsce zajął Marcin Iwaniak
III miejsce zajęła Aleksandra Gałeczka z Przedszkola nr 3

Zespoły:
I miejsce przypadło Lenie Czemerys,Roksanie Karluto i Hubertowi Cybulskiemu z Przedszkola nr 3
II miejsce zajęli Wiktoria Araś i Paweł Kudlak z Przedszkola nr 3
III miejsce przypadło Mai Chudzickiej, Zuzannie Hutnik i Sebastianowi Koniecznemu z Przedszkola nr 3
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.


Po potyczkach recytatorów zostały rozdane nagrody za konkurs plastyczny- 23 przedszkolaków wykonało ilustracje do wierszy polskich poetów. Przyznano 8 równorzędnych nagród i 15 wyróżnień. Laureatami konkursu plastycznego "W krainie poezji" zostali:
Przedszkole nr 3
1. Patrycja Kuźba – nagroda
2. Antonina Jedynowicz – nagroda
3. Gałeczka Aleksandra – wyróżnienie
4. Obuchowska Lena – nagroda
5. Karluto Roksana – nagroda
6. Czemerys Lena – wyróżnienie
7. Aras Wiktoria – wyróżnienie
8. Konieczny Sebastian – wyróżnienie
9. Chudzicka Maja – wyróżnienie
10. Plutowska Alicja – wyróżnienie
11. Witkowska Amelia - wyróżnienie

Przedszkole nr 31
1. Baradar Wiktoria – nagroda
2. Zych Jakub – wyróżnienie
3. Świątkowska Marta – wyróżnienie
4. Danielewicz Natalia -wyróżnienie

Przedszkole nr 26
1. Malinowska Nikola – wyróżnienie
2. Knak Alicja – nagroda
3. Tazuszel Oliwia - wyróżnienie

Przedszkole nr 8
1. Sylwerska Oliwia – nagroda
2. Dziemidowicz Pola – nagroda

Przedszkolenr 18
1. Kisielińska Nadia – wyróżnienie
2. Małkiewicz Alicja – wyróżnienie
3. Nawrocka Julia - wyróżnienie

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom oraz nauczycielkom i rodzicom, którzy przyczynili się do przygotowania artystów na tak wysokim poziomie.

W krainie poezji

W krainie poezji - W krainie poezji

W krainie poezji

W krainie poezji - W krainie poezji

Organizatorzy- Szkoła Podstawowa nr 16"