XIV Dni Poprawnej Mowy

mowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych - bez względu na wiek i obowiązującą rejonizację, do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji i porad logopedycznych w ramach kolejnej, czternastej edycji Dni Poprawnej Mowy.

Dni Poprawnej Mowy w tym roku organizujemy w pierwszym tygodniu ferii zimowych, to jest od 23 do 27 stycznia 2017 r., wzorem lat ubiegłych w siedzibie Poradni   Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu,  ul. Kosynierów Gdyńskich 30. Konsultacji i porad udzielać będą panie Magdalena Angielczyk, Marzena Karman i Anetta Krajewska, logopedzi – neurologopedzi.  

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 55 625–82–51 lub w sekretariacie Poradni, gdzie można zgłosić się osobiście. 


OFERTA XIV  ELBLĄSKICH DNI POPRAWNEJ MOWY

Cel:

  • Umożliwienie  mieszkańcom Elbląga i okolic bez względu na wiek i obowiązującą rejonizację, skorzystania z nieodpłatnych konsultacji, porad logopedycznych oraz specjalistycznych badań mowy.
  • Upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji na temat zakresu pomocy logopedycznej oraz psychologiczno – pedagogicznej  oferowanej przez poradnię.

Działania proponowane osobom zainteresowanym naszą ofertą:

  • bezpłatne konsultacje i porady logopedyczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
  • poradnictwo adresowane do młodzieży pragnącej kontynuować naukę bądź studiować w szkołach, w których wymagana jest poprawna wymowa, np. na kierunkach teatralnych, dziennikarskich, nauczycielskich, prawniczych,
  • konsultacje w sprawie potrzeb i sposobów poprawy dykcji lub artykulacji,
  • konsultacje dla nauczycieli przedszkoli, szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców ukierunkowane na doskonalenie mowy dziecka, naukę komunikowania się, rozwijanie dbałości własne narządzie narzędzie pracy – głos,
  • konsultacje i porady dla osób mających trudność w porozumiewaniu się z osobą po wylewie lub udarze.

Czas realizacji działań w ramach XIII Elbląskich Dni Poprawnej Mowy: od 23 do 27 stycznia 2017 r.

Sposób zgłaszania się osób zainteresowanych skorzystaniem z badania, porady lub konsultacji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu lub poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni - numer telefonu 55 625 82 51