Wyróżnienie dla Gimnazjum nr 6 w konkursie "Dziecięcego Piekarczyka 2016"

wolontariusze

wolontariusze - wolontariusze

W czwartek 8 grudnia br. w trakcie  Miejskiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wolontariusze z Gimnazjum nr 6 zostali uhonorowani podwójnym wyróżnieniem.

Jako szkolne koło "Wolontariusze z Szóstki"otrzymali wyróżnienie w konkursie Barwy Wolontariatu. Na tej samej uroczystości Decyzją Kapituły wyróżnienie w konkursie "Dziecięcego Piekarczyka 2016"  za szczególną wrażliwość i rozwijanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży otrzymała opiekunka  wolontariuszy z Gimnazjum nr 6 pani Marzena Maślińska. Jest to znaczące wyróżnienie, gdyż rekomendacja płynie od uczniów.

Działania „Wolontariuszy z Szóstki” pod kierunkiem ich opiekuna  już przez 15 lat przyczyniają się do kształtowania postaw wrażliwości i otwartości na potrzeby innych.
 
W podziękowaniu pani Marzena zadedykowała nagrodę zarówno uczniom, jak i ich rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły włączającym się w działania oraz przełożonym akcentując duże zaufanie i swobodę działania, które są niezbędne w szerzeniu idei wolontariatu.

Anna Miazga
Rzecznik Gimnazjum nr 6