Dokumenty strategiczne

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO / ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmiosko-mazurskiego do roku 2025

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.12.2016 r.