Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-26
fax: 55 239-32-74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kierownik Biura – Andrzej Nitka
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-32-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Zglińska – główny specjalista ds. rekomendacji, monitoringu i sprawozdawczości
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, , p. 22
tel. 55 239-33-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Gołębiowska – specjalista ds. administracyjnych i obsługi Komitetu Sterującego
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, , p. 22
tel. 55 239-33-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Schemat organizacyjny


Do zadań Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy:

1. Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapewnia obsługę Porozumienia w sprawie powołania
    Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 9 kwietnia 2014 r. poprzez:

 1. obsługę merytoryczną i administracyjną Związku ZIT, w tym Komitetu Sterującego w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 2. przygotowanie i aktualizację dokumentów regulujących funkcjonowanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 3. gromadzenie i udostępnianie informacji w zakresie działalności Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 4. współudział z IZ RPO WiM 2014-2020 w organizowaniu spotkań informacyjnych i szkoleń z zakresu wdrażania instrumentu ZIT bis;
 5. współpraca z koordynatorami gminnymi w zakresie określonym zadaniami Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapewnia wykonywanie zadań powierzonych przez IZ RPO WiM
    na podstawie podpisanego porozumienia w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego
    Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym m.in. poprzez:

 1. realizacja i monitoring zapisów Porozumienia dotyczącego wdrażania instrumentu ZIT na poziomie subregionalnym (ZIT bis Elbląg);
 2. monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego /Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 3. monitorowanie projektów realizowanych w formule ZIT bis Elbląg;
 4. przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT bis Elbląg;
 5. przygotowanie projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT bis Elbląg;
 6. opracowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naboru wniosków o wydanie rekomendacji dla projektu oraz ich oceny w ramach powierzonych zadań przez IZ RPO WiM;
 7. obsługę procesu naboru i oceny wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów składanych w ramach powierzonych zadań w zakresie działań/poddziałań dedykowanych ZIT bis Elbląg;
 8. współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji dla naborów ogłaszanych przez IZ RPO WiM;
 9. przeprowadzenie naboru na ekspertów do dokonywania częściowej oceny wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów;
 10. sporządzanie sprawozdań z monitorowania i ewaluacji RPO WiM;
 11. przygotowywanie i przekazywanie informacji potencjalnym beneficjentom o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 12. zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje systemu wdrażania;
 13. bieżącą współpracę z IZ RPO WiM, MR oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań.