Biuro Rady Miejskiej

Kierownik Biura Magdalena Kołodyńska
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
tel.: +48 (0..55) 239 33 07, +48 (0..55) 239 33 57, 239 33 08
fax: +48 (0..55) 239 33 38
lokalizacja: Budynek „A”, II piętro, pok. 307
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Biura Rady Miejskiej.
Biuro wykonuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Rady i jej organów, zapewnia obsługę merytoryczną, administracyjną i kancelaryjno-techniczną Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących i Komisji Rady. Udziela wszechstronnej pomocy w organizowaniu pracy radnych w zakresie wynikającym z mandatu radnego. Do zadań Biura należy w szczególności:

1. Obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Rady i jej organów, w tym:
1) organizacyjne przygotowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady,
2) opracowywanie i sporządzanie protokółów z sesji Rady Miejskiej oraz Komisji stałych Rady,
3) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw wewnętrznych Rady,
4) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz interpelacji i wniosków radnych zgłaszanych na sesjach oraz w okresie między sesjami,
5) wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem uchwał Rady Miejskiej organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
6) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem uchwał Rady Miejskiej w Elblągu,
7) prowadzenie dokumentacji i rejestrów wniosków i postulatów z posiedzeń stałych komisji Rady,
8) współudział w opracowywaniu projektów: planów pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady,
9) opracowywanie wniosków, opinii i ustaleń z obrad Rady Miejskiej i jej organów oraz przekazywanie ich odpowiednim organom,
2. Zapewnienie niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej radnym w sprawowaniu ich funkcji, w tym w sprawach związanych z ochroną prawną radnego.
3. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miejską „Honorowego Obywatelstwa Miasta Elbląg”.
4. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Kapitułę Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Elbląga”.
5. Organizowanie i obsługa posiedzeń i narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady.
6. Opracowywanie harmonogramu pełnienia dyżurów przez radnych.
7. Przygotowanie i sporządzanie list miesięcznych diet w formie ryczałtu dla radnych RM.
8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją budżetu Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującą procedurą o zamówieniach publicznych.
9. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw realizowanych przez Radę Miejską, Komisje Rady oraz radnych Rady Miejskiej
10. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów – w oparciu o harmonogram czynności techniczno-organizacyjnych zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
11. Zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwijanie, wdrażanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.


INFORMACJE PUBLICZNE wytwarzane przez Radę i Biuro Rady Miejskiej w Elblągu oraz sposób ich udostępniania