Konsultacje społeczne w sprawie osiedla Dąbrowa cz. II

Przypominamy, że we wtorek 2 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Elblągu, w sali nr 301 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu osiedla Dąbrowa cz. II.

W Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożony został projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący Osiedla Dąbrowa cz. II.

 

Wszystkie osoby zainteresowane planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa cz. II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obszar obejmujący północną cześć osiedla Dąbrowa położony jest po obu stronach ul. Królewieckiej) mogą do 17 sierpnia br. zapoznać się z dokumentem. Plan dostępny jest w siedzibie Referatu Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (pokój 52 - wieża), w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl.

Uwagi do zmiany planu można składać na piśmie do Prezydenta Elbląga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2011 r.