Po pierwszych konsultacjach

Spore emocje wśród uczestników wzbudziło pierwsze z cyklu otwartych spotkań poświęconych „Strategii promocji Elbląga na lata 2012-2015”. Wczoraj omawiany był Program strategiczny budowy marki (struktura marki, elementy marki).

W konsultacjach uczestniczyło około 20 osób. Głównym założeniem spotkania było wypracowanie wniosków, które mogłyby udoskonalić dokument. Dyskusja w większości  sprowadziła się jednak do wymiany poglądów na temat logo i hasła.
Harmonogram kolejnych spotkań w Ratuszu Staromiejskim:
7 sierpnia, godz. 17.00 – Submarki Elbląga (mieszkaniec, turysta, inwestor),
13 sierpnia godz. 17.00 – Program promocji marki Elbląga na lata 2012-2015 – komunikacja werbalna i wizualna, narzędzia i działania promocyjne,
21 sierpnia godz. 17.00 – Program promocji marki Elbląga na lata 2012-2015 – działania i narzędzia skierowane do poszczególnych grup docelowych (mieszkaniec, turysta, inwestor), 28 sierpnia godz. 17.00 – Wdrażanie strategii i zarządzanie marką Elbląga.
„Strategię promocji Elbląga na lata 2012-2015” można pobrać ze strony www.elblag.eu.