Rynek pracy i bezrobocie (spotkanie dziesiąte) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

W piątek w Ratuszu Staromiejskim odbyło się dziesiąte z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia naszego miasta. Tym razem temat dotyczył Rynku pracy i bezrobocia.


Ważnym pretekstem do rozmów z mieszkańcami jest opublikowany niedawno dokument pn. Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

 

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą wpłynąć na rynek pracy i zmniejszyć bezrobocie w naszym mieście. W dyskusji nad bezpieczeństwem publicznym wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i służb mundurowych.
Wybrane propozycje uczestników dyskusji:
- uzupełnienie dokumentu Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga o informację dot. liczby zatrudnionych w naszym mieście w ostatnim okresie,
- opracowanie (wspólnie Urząd Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy) metod dot. nowoczesnych technologii tworzenia miejsc pracy,
- poszerzenie dokumentu o dane na temat migracji mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.
Najbliższe spotkanie dotyczące KULTURY, odbędzie się już 17 maja o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.
Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami (tutaj).