Turystyka (spotkanie dziewiąte) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się dziewiąte z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia naszego mista. Tym razem temat dotyczył turystyki.


Ważnym pretekstem do rozmów jest opublikowany niedawno dokument pn. Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga, który wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

Wybrane propozycje uczestników dyskusji:
- w „Analizie…” należałoby uwzględnić sektor turystyki wodnej – grupując informacje w rozdziale poświęconym turystyce (obecnie są one rozproszone po dokumencie).
- Elbląg posiada potencjał turystyczny, jednak podstawowym problemem jest brak produktów turystycznych, które są podstawą rozwoju tej branży. Zwrócono też uwagę, że współcześnie odchodzi się od „sprzedaży i promowania” miejsc, na rzecz emocji, przeżyć z nimi związanych. To podejście warto by uwzględnić na przyszłych etapach planowania strategicznego. Jako przykłady produktów, które w Elblągu można by stworzyć, uczestnicy wskazywali na Galerię EL, elbląskie piwowarstwo, replikę osady Truso, która powinna być także ośrodkiem kultury, Aquapark, Kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej dodał, że budowę produktów turystycznych przewiduje także projekt Strategii promocji Elbląga na lata 2012-2015. Wymienił m.in. park rozrywki „Made in Elbląg” i Muzeum przypraw.
- W trakcie spotkania zwrócono uwagę na brak obecności Elbląga w ramach Pomorskiego Szlaku Bursztynowego.
- Zgłoszono postulat utworzenia w strukturach Urzędu Miejskiego jednostki organizacyjnej (najlepiej w randze Departamentu), która obsługiwałaby wszystkie zadania z zakresu turystyki, rozdzielone obecnie pomiędzy różne Departamenty Urzędu.
- Uczestnicy spotkania wskazali także na potrzebę rozwoju współpracy między Urzędem, klastrem turystycznym i lokalną organizacją turystyczną. Jako wzór dobrej praktyki został tutaj wskazany Sopot.

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.
Najbliższe spotkanie dotyczące Rynku pracy i bezrobocia, odbędzie się 11 maja o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.
Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami (tutaj).