Prezydent na Inaugurcji Roku Amademickiego Elbląskiego Seminarium

Fot. Monika Skowrońska

Fot. Monika Skowrońska
Wczoraj prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydent Marek Pruszak wzięli udział w uroczystości inauguracyjnej roku akademickiego w Elbląskim Seminarium Duchownym, które rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Jan Styrna Biskup Elbląski. Po krótkiej przerwie uczestnicy uroczystości zebrali się w auli, gdzie odśpiewana została Bogurodzica. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i galerią zdjęć zamieszczoną w Elbląskim Dzienniku Internetowym www.info.elblag.pl.

 

Poniżej zamieszczamy przemówienie prezydenta Jerzego Wilka

Ekscelencjo Księże Biskupie, Magnificencjo, czcigodni kapłani, wykładowcy, szanowni goście, drodzy alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,

Dziś wspólnie inaugurujemy 22 rok elbląskiego Seminarium. Każdy nowy rok akademicki to święto uczelni. W tych murach to jednak święto szczególne. Seminarium Duchowne kształci bowiem przyszłych kapłanów, którzy oprócz zdobywania wiedzy naukowej, formują swoje wnętrze i kształtują osobowość. Życzę wszystkim klerykom wytrwałości, sumienności i entuzjazmu w nowym roku akademickim.   

Ekscelencjo, Magnificencjo, szanowni goście,

Seminarium od lat jest ważnym ośrodkiem życia naukowego, duchowego i społecznego naszego miasta. Jest organizatorem wielu konferencji naukowych, wystaw,  wydaje rocznik naukowy „Studia Elbląskie”. Alumni redagują „Myślnik Klerycki”, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności w grupach kleryckich, angażują się wolontaryjnie w duszpasterstwie hospicyjnym. Z wielką satysfakcją wspomnieć trzeba udział kleryków w formacji Ruchu „Światło – Życie” dzięki czemu wakacyjna posługa podczas rekolekcji oazowych staje się coraz owocniejsza. To wszystko stanowi niezwykle cenny wkład w życie naszego miasta.


Życzę Księdzu Rektorowi, duchownym i świeckim pracownikom naukowym, aby ten rozpoczynający się rok akademicki przyniósł wiele sukcesów i zadowolenia z podejmowanych wyzwań. Alumnom życzę, aby czas spędzony w murach seminarium spełnił pokładane nadzieje.

Ufajmy Bogu, że z (…) seminarium będą wychodzili dobrzy kapłani – mocni duchem, umysłem, modlitwą, kochający szczerze Boga i ludzi – to słowa wypowiedziane przed laty przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech będą one również drogowskazem dla alumnów i kleryków elbląskiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

Jeszcze raz życzę błogosławieństwa  na rozpoczynający się nowy rok akademicki.